Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ffu;%S ckm;sfjk nj lsõjd
2006 boka uu oekf.k ysáhd(video)

ckm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d rfÜ ckm;sfjk njg ;uka 2006 jif¾§ ;uka oekf.k isá nj;a ta ms<sn|j mejeiQ nj;a fcHda;S¾fõ§ iqukodi wfí.=Kj¾Ok uy;d i|yka lf<ah'

iajdëk rEmjdyskS fiajfha i;Hd.drh jevigyk yd tlafjñka Tyq fï nj mejeiSh'

tfiau ;uka bÈßhg foaYmd,k u; m%ldY fkdlrk nj;a Tyq i|yka lf<ah'

;uka Èúfha ieoE iuh .; lrk nj;a Tyq lSfõh'

ffu;%Smd, isßfiak uy;d miq.sh jif¾ fkdjeïn¾ ui 21od fmdÿ wfmlaIl f,i bÈßm;a jQ ojfia ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a ch.%yKh ms<sn|j iel u;=jQ nj;a Tyq i|yka lf<ah'

ffu;%Smd, isßfiak uy;d ckm;s igkg tlaùug u;af;ka jirlg j;djla muK ;uka yuqùug meñKs nj;a Tyq i|yka lf<ah'

ckm;sjrKfhka uyskao rdcmlaI uy;d mrdch ùfuka miqj ;ukag uyskao rdcmlaI ysgmq ckm;sjrhd yd md¾,sfïka;= uka;%S kdu,a rdcmlI uy;d wvïf;aÜgï l< njg jd¾;djk f;dr;=re wi;H nj;a Tyq lSfõh'

md¾,sfïka;=fõ uka;%Sjrekaf.ka ;=fkka folla muK wkd.;h ms<sn|j ;uka yd idlÉPd lrk njo iqukodi uy;d i|yka lf<ah'

;ukaf.ka flakao%hla n,d .ekSu i|yd úfoia mqoa.,fhl=f.ka remsh,a 5000lao" foaYSh mqoa.,fhl=f.ka remsh,a 1500la whlrk njo Tyq mejeiSh'

ckjdß 8 jeksodhska miqj rg ksoyia jQ njo th fy|la nj;a Tyq i|yka lf<ah'

2009 jif¾§ wr,sh .y ukaÈrhg .sh miq ;uka wjikajrg wr,sh .y ukaÈrhg .sfha 2014 jif¾ foieïn¾ udifha§ njo mejeiSh'

cd;sl b;slsÍfï nexl=fõ wOHlaI Oqrhg m;ajQfha remsh,a 47000l jegqmlg nj;a" th miqj 87000lg jeäjQ nj;a Tyq lSfõh'

tfiau uilg fmg%,a ,Sg¾ 250 l §ukdjla ysñjQ nj;a" thska remh,a 50000g jvd ,nd fkd.;a njo iqukodi uy;d lSfõh'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR