Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

fndre fpdaokd bÈßm;a lrk wh ;=<
ffu;%sh we;sfõjd - ysgmq ckm;s uyskao

fndre fpdaokd bÈßm;a lrñka yeu flfkl=u ysr l=vqj,g ;,aÆ lrkak yok wh ;=< kej; jdrhla ffu;%sh we;sfõjd hehs ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d mejiSh'

ysgmq ckdêm;sjrhd ta nj mejiqfõ hdmyqj rcuyd úydrfha Bfha ^10& meje;s fndaêmQcd msxlug iyNd.sùfuka wk;=rej /iaj isá msßi
wu;ñks'

fuys§ ;jÿrg;a woyia olajñka ysgmq ckdêm;sjrhd fufiao lSh'

wdYs¾jdo fndaê mQcdjg iïnkaO ùug ,eìu .ek uu fnfyúka i;=gq fjkjd' ? fndafj,d ;sfhoa§;a wmg oela jQ iyhg ia;+;shs'

fndaê mQcd n,fhka rKúrejkag rgg fi;a m;k w;r md,lhskaf.a is;a ;=<ska ffjrh" fl%daOh" B¾IHdj ÿrefõjd' m<s.ekSu k;r fõjd hhs m%d¾:kd lrkjd'

/lshdj,ska wialrk oi oyia msßig;a kej; /lshd ,nd fokakg fï md,lhskag is;a my< fõjd'

wmg Pkaoh ,ndÿka mkia wg ,laIhla ck;djf.a iqn isoaêh fjkqfjka ksr;=rej lemfj,d isákjd'

fuu wdYs¾jdo fndaê mQcdjg ;=ka oyilg jeä msßila iyNd.s jQ w;r tu msßi u. fomi /iaj ysgmq ckdêm;sjrhd mS%;s f>daId k.ñka ms<s.;a whqre olakg ,enqKs'

fuu wjia:djg jhU m<df;a m%Odk wêlrK ix>kdhl /lj ðkr;k ysñ" mems,shdk iqfka;%dfoaú mßfõkdêm;s ueof.dv wNh;siai ysñ hdmyqj rcuyd úydrdêm;s ó.ïuk isßr:k ysñ we;=¿ uyd ix>r;akh md¾,sfïka;= uka;%S à' ì' talkdhl" id,skao Èidkdhl" ;drdkd;a niakdhl uy;d we;=¿ m<d;a iNd m%dfoaYSh iNd ksfhdað;hka we;=¿ úYd, msßila tlaj isáhy'tia' fla' chfialr - uyj
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR