Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

.eìKs ujqjrekaf.a 20"000 udi 10lska
miq.sh wdKavqfõ
we;eï weu;sjre ,. jdyk 20g jeã

miq.sh wdKavqfõ we;eï weu;sjre <. jdyk 20g jvd we;s njg f;dr;=re ,eî we;ehs fi!LH yd foaYSh ffjoH weu;s ffjoH rdð; fiakdr;ak uy;d mjihs'

wo ^05&leìkÜ ;SrK oekqï§fï udOH yuqfõ§ weu;sjrhd lshd isáfha ysgmq weu;sjreka úiska Ndú;hg .kq ,enQ ;j;a jdyk 300g wêl ixLHdjla fuf;la ndr§ ke;s njhs'

tla weu;sjrfhl=g jdyk 2la <. ;nd .; yels kuq;a we;euqka <. jdyk 20g jeä ixLHdjla we;s njg f;dr;=re ,eî we;s nj ta uy;d mejiSh'

tfiau miq.sh rc‍h hgf;a l%shd;aul l< we;eï uyd ud¾. jHdmD;sj, fldka;%d;alrejkag uqo,a f.jd ke;ehso Tyq lshd isáfhah'

ol=Kq m<df;a wd¾'tka'Ô kñka m%isoaO fldïmeKshlg jeämqr fldka;%d;a ,nd§ we;s nj;a" tu fldka;%d;a iud.fï ku ,shdmÈxÑ lr we;af;a ysgmq m%Odk foaYmd,k{fhl=f.a l=iaisfha jevlrk flfkl=f.a kñka njo ta uy;d mejiSh'

zzfï f.d,af,da ljqo@ lskao@ ukao@ l< kS;s úfrdaë jev .ek fkdfnda Èklska kï .ï iys;j fy<slrkjdZZ hehso weu;sjrhd lshd isáfhah'

tfiau oekg jev kj;d we;s ud¾. jHdmD;s 3l jev h<s wdrïN lsÍug kshñ; njo ta uy;d mejiSh'

fï w;r w;=re jefhka fhdackd l< .eìKs ujqjreka i|yd remsh,a 20"000la ,nd§u uilg remsh,a 2000 ne.ska udi 10la we;=<; ,ndfok njo weu;sjrhd lshd isáfhah'

.eìKs iufha wjika udi 6 iy <uhd ìysùfuka miq udi 4 jYfhka i,ld uilg remsh,a 2000 ne.ska tu uqo, ,nd§ug wud;H uKav, wkque;sh ysñj we;s nj rdð; fiakdr;ak uy;d mejiSh'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR