Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

;ykug tfrysj yDo idla‍Ish ke.sà
m‍%ikak fkdkejkS igfka

ljqre fudk ;yxÑ oeïu;a ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d w.ue;s wfmalaIlhd njg m;a lsÍfï igk w;ayßkafka ke;ehs niakdysr uy weue;s m%ikak rK;=x. uy;d Bfha ^04& m%ldY lf<ah'

Y%S ,xld ksoyia mlaI uyck ksfhdað;hkag fjk;a mlaI ixúOdkh lrk /iaùïj,g iyNd.sùu ;ykï l<o ish fm!oa.,sl u;h udOHhg m%ldY lsÍu ;ykï l<o uykqjr fyg ^06& meje;afjk /iaùug Y%S ,xld ksoyia mlaI mdlaIslhka iyNd.s ùu je<elaùug lsisfjl=g;a fkdyels hehso uy weue;sjrhd i|yka lf<ah'

ñkqjkaf.dv z*%Svï md¾laZ fjf<| ixlS¾Kh újD; lrñka Bfha ^04& meje;s W;aijh wu;ñka m%ikak rK;=x. uy;d fuu woyia oelaùh'

kqf.af.dv /iaùug jvd jeä fik.la fyg ^06& uykqjr /iaùug iyNd.s jk njo mejiQ ta uy;d mlaIh hkq fndaâ ,E,a,la fkdjk nj;a mlaIh /l .ekSug kï mdlaIslhkaf.a u;hg bv ,nd§ug mlaI kdhlhka lghq;= l< hq;= nj;a mejiSh'

;k;=re yd jrm%ido fjkqfjka m%;sm;a;s mdjdfok mqoa.,hkaf.a mlaI kdhl;ajh wdrlaId úh hq;= nj;a tlai;a cd;sl mlaIh mrdch lsÍfï igfka kdhl;ajh fkdf.k foaYmd,k /iaùïj,g ish uyck ksfhdað;hska iyNd.sùu je<elaùug mshjr .ekSu mdlaIslhkaf.a m%idohg fya;= fkdjk nj;a m%ikak rK;=x. uy;d m%ldY lf<ah'

uxcq, m%§ma ùriQßh
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR