Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

úOdhl n,;, wvq lrk .eiÜ‌ ksfõokh ths

úOdhl ckdêm;s Oqrfha n,;, wvq lsÍfï wdKa‌vql%u jHjia‌:d ixfYdaOkhg wod< .eiÜ‌ m;%h Bfha ^15 od& uOHu rd;%sfha§ ksl=;a lsÍug weue;s uKa‌v,h ;SrKh lr we;'

tfukau ue;sjrK l%uh ixfYdaOkh lsÍu we;=¿ ;j;a ixfYdaOk lSmhla‌ iïnkaOfhka w.yrejdod jk úg wjika ;SrKh .ekSug;a ta wkqj jHjia‌:d ixfYdaOkh iy ue;sjrK ixfYdaOk flgqïm; bÈß i;sh ;=< md¾,sfïka;=jg f.k taug;a weue;s uKa‌v,h ;SrKh lr ;sfí'

kj wdKa‌vql%u jHjia‌:d ixfYdaOkhg wkqj fiakdê kdhlhd f,i o weue;s uKa‌v, m%Odkshd f,i o ckdêm;sjrhd È.gu lghq;= lrk w;r weue;s uKa‌v,h m;alsÍfï n,;, o Tyq i;= fõ' flfia fj;;a weue;s uKa‌v,h m;a lsÍfï§ w.ue;sjrhdf.a o u;h úuid nef,a' ckdêm;sjrhdf.a Oqr ld,h jir yfha isg my ola‌jd wvq lsÍug o Oqrfha jdr .Kk fojrlg iSud lsÍug o ;SrKh lr we;' md¾,sfïka;=j jirlska miqj úisrùfï n,h ckdêm;sjrhdg wysñ jk w;r th isÿl< yela‌fla md¾,sfïka;=j m;aù jir y;rlg miqjh' ia‌jdëk fldñika iNdjkao m;a flf¾'

kj jHjia‌:d ixfYdaOkhg wkqj wud;HdxY f,alïjre m;a l< hq;af;a weue;s uKa‌v,h úisks'

ckdêm;sjrhd wêlrKhg j.lsj hq;= w;r ckdêm;sjrhdg tfrysj udkj ysñlï kvq mejßh yelsh'

weue;s uKa‌v,h ;sylg iSud flfrk w;r úksiqrejre m;alsÍfï n,;, wêlrK fiajd fldñiu i;=h' m<d;a iNd n,;, oekg mj;sk wdldrhgu úh hq;= nj;a kj jHjia‌:d ixfYdaOkfha oela‌fõ'

fuu jHjia‌:d ixfYdaOk mk; yÈis mk;la‌ f,i fkdj idudkH wdldrhg md¾,sfïka;=jg bÈßm;a lsÍug kshñ;h'

wð;a w,yfldaka
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR