Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

l¿ i,a,s fhdod
rg wia:djr lrk ie,iqula

hymd,kh we;s lsÍu Wfoid f.dvke.Q rch wia:djr lsÍug ÿIag fufyhqula wo úúO uqyqKqjßka fmruqKq .Kkdjla Tiafia l%shd;aul fjñka mj;sk nj;a <.§u tys iajrEmh fy<s lrk nj;a rdcH mßmd,k" hymd,k" m<d;a md,k" m<d;a iNd yd nqoaO Ydik wud;H lre chiQßh uy;d mjihs'

j¾;udkfha § tlai;a cd;sl mlaIh yd ffu;%Smd, isßfiak ckdêm;sjrhd w;r úrilhla ks¾udKh lsÍu i|yd fï msßi lghq;= lrñka isák nj;a" miq.sh ld,fha§ wd¾:sl jYfhka n,j;a jQ cdjdrïldr jHdmdßl mka;sh Bg wjYH iydh imhñka isák nj;a wud;H lre chiQßh uy;d is¿ñK mqj;am; iu. meje;s iïuqL idlÉPdjl§ m%ldY lf<a h'

m%dfoaYSh foaYmd,k{hka" ;u foaYmd,k jHdmD;sh fjkqfjka ñ, § .ekSug wiSudka;sl f,i uqo,a fhdojñka isák nj;a" j;auka md,kh Tiafia l,lg miq rgg ,enqKq ksoyi ta fjkqfjka Tjqka wjNdú;dfõ fhdojñka isák nj;a wud;Hjrhd jeäÿrg;a i|yka lf<a h'

wdKavqfõ uOqiuh wjika nj lshñka" fï lKavdhu fld;rï jHdchka iudc.; lrñka isáho w;snyq;rhla ck;dj fï fudfydf;a rg .uka lrñka isák ÈYdj iïnkaOfhka ;Dma;su;aj isák nj o lre chiQßh uy;d fuys§ m%ldY lr isáfha h'

pdur ,laIdka ;=Idr
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR