Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

kqf.af.däka ;¾ckh
wdfõ tcdmhghs - iqis,a

kqf.af.dv /,shg
nia 212lska fik. weoaod - rdð;

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d foaYmd,khg f.k tafï wruqKska fmf¾od ^18& kqf.af.dv meje;s /,sh id¾:l nj;a tu id¾:l;ajfha ;¾ckh ;sfnkafka ;u mlaIhg fkdj ifydaor tlai;a cd;sl mlaIhg nj;a Y%S ,xld ksoyia mlaIfha cd;sl ixúOdhl iqis,a fma%uchka; uy;d mejiSh'

tfukau tu /,shg iyNd.s jQ ;u mlaIfha foaYmd,k{hkag tfrysj fyda tu /,sh ixúOdkh l< tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha idudðl foaYmd,k mlaIj,g fyda úkh l%shdud¾. fkd.kakd njo fyf;u mejiSh'

ta uy;d fï nj m%ldY lf<a fld<U vd¾,s mdf¾ msysá Y%S ,xld ksoyia mlaI uQ,ia:dkfha§ Bfha ^19& meje;s udOH yuqjl§h'

tys§ jeäÿrg;a woyia oelajQ ta uy;d fufiao mejiSh'

tu /,shg iyNd.s jQfha miq.sh ckdêm;sjrKfha§ nq,;a fldf<ag Pkaoh ,nd ÿka ck;djhs' ta jf.au fï jkf;la wfma mlaIh w.ue;s wfmalaIlhl= kï lr kE' ysgmq ckdêm;s;=u;a w.ue;s wfmalaIl f,i bÈßm;a jkafkaoehs ;SrKh l< hq;af;a t;=uduhs' bka wk;=rej mlaIhla f,i wms iduQysl ;Skaÿjla .ekSug n,d‍fmdfrd;a;= fjkjd hehso ta uy;d mejiSh'

uyskaog w.ue;s wfmalaIl lu wjYH kï ffu;%Smd, isßfiak ckdêm;s yuqù tu b,a,Su bÈßm;a l< yels hehs fi!LH weue;s rdð; fiakdr;ak uy;d 19 meje;s udOH yuqjl § udOHfõÈhl= ke.= m%Yakhlg ms<s;=re foñka lSfõh'

zuyskaog w.ue;s fjkak ´kE kï kqf.af.dv /,s ;shkak ´khE' nia 212lska ñksiaiq wÈkak úhoï lrkak ´k keye fka' ckdêm;s;=ud yuqfj,d b,a,Sula l<d kï yßfka' t;=ud ysgmq ckdêm;sfka' ux w.ue;s fjkakï Tn;=ud ckdêm;slfï bkak lsh,d lsõjkï yßfka' Thsg jvd fik. ysgmq /iaùï ckdêm;sjrKh ldf,;a ;snqKd fka'Z
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR