Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

*hsi¾ uqia;d*d
OQrfhka b,a,d wiafjhs@
h<s;a kS;s{ jD;a;shg hkjd

weu;s *hsi¾

h<s;a jrla mQ¾Kld,Skj kS;s{ jD;a;sfha fh§ug ;Skaÿjla f.k ;sfnk neúka" oekg ork rdcH wud;H moúh thg ndOdjla nj isú,a .=jka fiajd rdcH wud;H *hsi¾ uqia;d*d uy;d zîîiS ixfoaYhZg mejiSh'

tneúka oekg fydnjk rdcH wud;H moúh iïnkaOfhka b;d blaukskau ;Skaÿjla .ekSug isÿjkq we;s njo Tyq i|yka lf<ah'

isx.mamQrefõ ixpdrhl fh§ isák *hsi¾ uqia;d*d wud;Hjrhd ta nj lshd isáfha" Tyq wud;H moúfhka b,a,d wiaùug ierfik njg m< jk udOH jd¾;d ms<sn|j îîiS fha ifrdaÊ m;srK l< úuiSul §h'

ñyska thd¾ iy Y%S ,kalka .=jka fiajd taldnoaO lsÍfï ;Skaÿj we;=¿ isú,a .=jka fiajd lafIa;%h iïnkaOfhka ;Skaÿ .ekSfï§ Tyq oekqj;a fkdlsÍu ms<sn|j wdKavqj iu. yg.;a u;fNaohla fya;=fjka tjeks ;Skaÿjlg t<eôfha oehs úuiQ wjia:dfõ wud;Hjrhd h<s;a jrla lshd isáfha" ckdêm;s kS;s{jrhl= jk ;udg mQ¾Kld,Sk kS;s{ jD;a;sfha ksr;ùug rdcH wud;H moúhla oeÍu ndOdjla njhs'

zffu;%Smd, isßfiak ckdêm;s;=udf.a Èk ishfha jevigykg uf.a mQ¾K iydh fokjd"Z hkqfjka o i|yka l< wud;Hjrhd" iïuqL idlÉPdjla ,nd§u m%;slafIam lf<ah'

uyskao rdcmlaI ckdêm;sjrhd f.a wdKavqfõ ksfhdacH wud;H moúhla fynejQ *hsi¾ uqia;d*d" úmlaIfha fmdÿ wfmalaIlhdg iydh fok nj ckm;sjrK m%pdrl jHdmdrfha wjidk Èk lsysmfha§ ksfõokh lf<ah'

ììis ixfoaYh
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR