Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

isiqúhlg isÿ jQ ,sx.sl
w;jrh ksid mdi, le<fUhs
.=rejrhd w;awvx.=jg ^video&

ms<shkao, - fidauùr pkao%isß m‍%d:ñl úoHd,fha ;=kajk fYa%Ksfha bf.kqu ,nk 8 yeúßÈ mdi,a YsIHdjla ,sx.sl w;jrhlg ,lalsÍu iïnkaOfhka tu úÿyf,a .=rejrfhl= fmd,Sish ^24od& w;awvx.=jg .;a;d' fuf,i w;awvx.=jg f.k we;af;a 50 yeúßÈ tu úÿyf,a mß.Kl .=rejrhdhs' Tyq r;au,dk m‍%foaYfha mÈxÑ mqoa.,fhl= njhs fmd,sia udOH m‍%ldYl ld¾hd,h i|yka lf<a'

wmfhdackhg ,lajQ njg iel flfrk oeßh l¿fndaú, frdayf,a wêlrK ffjoHjrhd fj; bÈßm;a lsÍug kshñ; njo fmd,sia udOH m‍%ldYl ld¾hd,h jeäÿrg;a i|yka l<d'

23od Èkfha§ ielldr .=rejrhd úiska fuu oeßh w;jrhg ,lal< nj mjiñka fouõmshka iy wdÈ isiqka mdi,g meñK úfrdaOh m< lsÍu;a iu. 24od fmrjrefõ úÿyf,a WKqiqï ;;a;ajhla yg.;a;d' tys§ msg;ska meñKs mqoa,.hka msßila ielldr .=rejrhdg myrÿka njhs tu úÿyf,a wdÈ YsIH ix.ufha iu iNdm;s pd,aia lreKdfialr i|yka lf<a'

w;jrhg ,lajQ oeßhf.a mka;s Ndr .=rejßh flá ksjdvqjla ,ndf.k 23 od fmrjrefõ mdif,ka neyerj f.dia ;snqKd' tu wjia:dfõ§ mka;sfha isiqka wod< mß>kl ldurh fj; fhduqlr ;snqfKa fjk;a .=rejßhla úiska' tys§ fuu w;jrh isÿù we;s njhs tu mka;sfha bf.kqu ,nk ;j;a oeßhlf.a msfhl= i|yka lf<a'

ms<shkao, fidauùr pkao%isß m‍%d:ñl úoHd,fha mßmd,kfha ÿ¾j,;d ksid fujeks ;;aa;ajhla we;sjQ njhs Tyq jeäÿrg;a lshd isáfha'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR