Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

fy<sfldmagrhla‌ .kak
tl ug f,dl= fohla‌ fkfï

j;alï fy<s lrkakï
wuqvh .ykak ´kE fj,dj uu okakjd

ug fy<sfldmag¾ ;sfhkjd' fy<sfldmagrhla‌ .kak tl ug f,dl= fohla‌ fkfï' ´fku fj,djl uf.a j;alï fmkajkak uu ,Eia‌;shs hEhs

.d,a, Èia‌;%sla‌ md¾,sfïka;= uka;%S iðka jdia‌ .=Kj¾Ok uy;d Èjhsk mqj;am; l< úuiSul§ tfia ms<s;=re ÿkafkah'

m%Yakh - Tn .ek miq.sh Èk lSmfha rfÜ uy;a wdkafoda,khlg ;=vq ÿkakd'

ms<s;=r - Tõ' ug ;sfnk foam< ms<sn|j ldg ldg;a m%Yak ;sfhkjd' ug isx.mamQrefj;a idmamqjla‌ ;sfnkjd' uu jHdmdßlfhla‌' fm!oa.,sl nexl=j,ska f,daka wrf.k uu jHdmdr wdrïN lf<a'

m%Yakh - Tn fujr ue;sjrKhg bÈßm;a fjkjo''

ms<s;=r - wehs ke;af;a' n,msáh wdikfha ck;dj ud flfrys úYajdih ;n,d udj md¾,sfïka;=jg hEõjd'

m%Yakh - Tng fuu Pkaohg bÈßm;aùug wjia‌:dj fkdÿkafkd;a'''

ms<s;=r - t;fldg .kak l%shd ud¾. todg lshkakï' .f.ka tf.dv fjkak wuqv .y.kak ´kE ta fj,djg' ta kshu fj,dj uu okakjd '

m%Yakh - wo Tn udOHhg fyd| ud;Dldjla‌ lshd ys;kjdo@

ms<s;=r - fjkak mq¿jka' ffu;%Smd, ckdêm;s ;=udf.a me;a;g .sh Woúh ;uhs''' ud .ek lshkafka' ta thd,f. fÜia‌Ü‌ tl' ´kEu fudfyd;l uf.a j;alï fmkajkak uu ,Eia‌;shs' uu keye neye lsõfõ keye'

ug fy<sfldmagrhla‌ ;sfhkjd¨‍' tal ;uhs f,dl=u ud;Dldj' uu ñ,shk 50 lg fy<sfldmagrhla‌ .;a;d' talg;a nexl= f,daka oeïud' wehs wo ñ,shk 40 g jdyk ;sfhkjd' tajd mßyrKh lrk wh bkakjd'

m%Yakh - w,a,ia‌ fyda ¥IK fldñiu Tn .ek mÍla‍IK mj;ajkjdo@

ms<s;=r - Tõ' oeka uf.a ks,OdÍkaf.kao jßka jr m%Yak lr tjkjd' wka;sfï§ ug;a kS;Hkql+,j mshjr .kshs' talg nh fjkafka keye' uu ´kEu fudfyd;l j;alï fmkajkjd' mÍla‍IKj,g uqyqK fokjd' uu jHdmdßlfhla‌'

m%Yakh - miq.sh rch merÿfKa neis,a rdcmla‌I uy;d yskaoo@

ms<s;=r - th;a tla‌;rd fya;=jla‌' ta;a yeufoau Tyqg ner lrkak neye' neis,a uy;a;hd ud;a tla‌l tÉpr fyd| keye' uu .ek lsisu fohla‌ m%pdrh lrkak tmd lsh,d neis,a uy;auhd ta ldf,a rcfha udOHhg lsh,d ;snqKd' uu <Õ£u lreKq lshkak idlÉPdjla‌ ;shkjd' todg Tng;a we/hqï lrkakï'''

fkdauka m,syjvk
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR