Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

zzñiag¾ la,SkaZZ

l%slÜ uq,a mqgqjg

foaYmd,k n,mEï u; j;auka úOdhl lñgqfõ Wm iNdm;sjrhl= f,i lghq;= lrñka isg b,a,d wia‌jQ fla' u;sjdkka uy;d t<fUk l%slÜ ks,jrKfha§ iNdm;s OQrhg m;a lsÍug msßila W;aidy orñka isák nj jd¾;d fõ'

Tyq j;auka ckm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;df.a wdYs¾jdoh hgf;a wod, OQrhg f.ktaug iQodkïjk njo mejfia'

Tyq l%slÜ flaI;%h ;=, m%p,s;j we;af;a ñia‌g¾ la‌,Ska ^l%slÜ‌ mßmd,kfha iqmsßisÿ pß;h& f,ish'

Tyqg j;auka l%slÜ f,laï ksYdka; rK;=x. uy;d úiska ysgmq ckm;s mq;a kdu,a rdcmlaI uy;d yryd mßmd,kfhka bj;a jk f,ig n,mEï l< njg tjlg m%isoaêhg m;aj ;sìKs'

tu ;;a;ajh u; l<lsÍ u;sjdkka uy;d l%slÜ‌ mßmd,kfhka bj;ajQ njo i|yka úh'

Y%S ,xld l%slÜ‌ ks,jrKhl§ ;ks mqoa.,hl= ,nd.;a jeäu Pkao ixLHdj ^113& ,nd.ksñka Wm iNdm;s ;k;=rg m;a u;sjdkka uy;d" tjlg flda,aÜ‌ia‌ l%Svd iudcfha iNdm;sjrhd jYfhkao lghq;= lf<ah'

Tyqf.a bj;aùfuka miq flda,aÜ‌ia‌ l%Svd iudcfha iNdm;sjrhd f,i j;auka l%slÜ‌ f,alï ksYdka; rK;=x. wiqka .;af;ah'

wfma%,a 30 jeksod meje;aùug kshñ; l%slÜ‌ ks,jrKh i|yd ;=kafldka igkla‌ ks¾udKh ù ;sfnk nj;a tys§ iNdm;s wiqk i|yd j;auka l%slÜ‌ iNdm;s chka; O¾uodi" f,alï ksYdka; rK;=x. iy ysgmq iNdm;sjrhl= jk ;s,x. iqu;smd, hk uy;ajreka ;r. je§fï wfmala‍Idjka isák nj i|yka fõ'

srilankamirror wEiqßka
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR