Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

f,dal l=i,dkh wdishdjg f.auq
fudaäf.ka ffu;%Sg ÿrl:k weu;=ula

fyáka wdrïN jk whs'iS'iS' f,dal l=i,dk l%slÜ ;r.dj,sh fjkqfjka bka§h w.%dud;H kf¾kao% fudaä Y%S ,xld ckdêm;sjrhd we;=¿ idla ld,dmSh kdhlhska fj; iqnme;=ï tlalr ;sfí'

ish Üúg¾ .sKqfï kf¾kao% fudaä fï nj i|yka lr we;'

Bg wu;rj we*a.ksia:dk" nx.a,dfoaY" mdlsia:dk" hkrgj, kdhlhskag o kf¾kao% fuda§ fuf,i iqnme;=ï tlalr we;'

idla l,dmfha rglg f,dal l=i,dkfha lsre< f.k tkq oelSu ;u wfmalaIdj nj kf¾kao% fudaã ish Üúg¾ .sKqfï i|yka lr ;sfí'

fï w;r ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d fj; ÿrl:k weu;=ula Tiafia bka§h w.%dud;Hjrhd wo fmrjrefõ iqnme;=ï tlalr we;s njo jd¾;d fõ'

ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;df.a bka§h ixpdrh bkaÿ - ,xld in|;dj, kj m%fõYhla jkq we;s nj tu ÿrl:k ixjdofha§ bka§h w.%dud;Hjrhd mjid we;'

ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d m%uqL Y%S ,dxlsl ¥; msßi ms<s.ekSug bkaÈhdkq rch iy ck;dj b;d i;=áka n,d isák nj bka§h w.%dud;Hjrhd m%ldY lr ;sfí'

Y%S ,xldfõ kj ckdêm;sjrhd uy;a yrißka ms<s.ekSu i|yd fï jk úg ishÆ lghq;= iQodkï lr wjika njo bka§h w.%ud;Hjrhd tys§ i|yka lr we;'

bka§h w.%dud;Hjrhdf.a wdrdOkhlg wkqj ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d ,nk 15 jk Èk isg 18 jk Èk olajd bkaÈhdfõ ks, ixpdrhl ksr; fõ'

ixpdrh ;=< § ckdêm;sjrhd bka§h w.%dud;Hjrhd iu. oaùmd¾Yúl idlÉPd meje;aùug kshñ; w;r bka§h ckdêm;s m%kdí uql¾ð uy;d o yuqùug kshñ;h'

óg wu;rj bka§h foaYmd,k mlaI kdhlhska iy rcfha by< fmf<a ks,OdÍka yuqùug o ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d ie,iqï lr we;s nj ckdêm;s udOH wxYh i|yka lf<ah'

ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d Oqrhg m;aùfuka wk;=rej isÿlrk m<uq úfoia ixpdrh fuh fõ'

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR