Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ñia‌flda,a tllska
uj iu. hd¿ù
ÈhKshg w;jr l<
;reKhd ßudkaâ

.ïfmd, j;a;fyak w.qreuq,a, mÈxÑ 48 yeúßÈ mia‌ ore ujla‌ l¿fndaú, foysj, mÈxÑ 23 yeúßÈ ;reKhl=g ,ndÿka ñia‌ flda,a ^u.yereKq weu;=ulska& tllska ys;j;a ù Tyq wef.a ksjig le|jd jirlg wêl ld,hla‌ ;sia‌fia fuu ldka;dj ksjfia fkdisá wjia‌:dj, wef.a 12 yeúßÈ ÈhKshg jßka jr nrm;< ,sx.sl wmfhdackh l< fuu mqoa.,hd ,nk ud¾;= 02 ola‌jd rla‍Is; nkaOkd.dr .; lrk f,i .ïfmd, ufyia‌;%d;a Wmq,a rdclreKd uy;d ksfhda. lf<ah'

fufia rla‍Is; nkaOkd.dr .; jQfha l¿fndaú, foysj, mÈxÑ Ydkl kqjka nKa‌vdr ùrfldaka kue;s wfhls'

w;jrhg m;a fuu oeßh mdif,a 7 fYa%Ksfha bf.kqu ,nk w;r weh ffjoH mÍla‍IKh i|yd .ïfmd, Ysla‍IK frdayf,a wêlrK ffjoH ks,ka;s kS,j, uy;añh fj; bÈßm;a fldg we;'

fuu oeßhf.a uj újdy folla‌ isÿ lrf.k we;s ;eke;a;shl jk w;r bka m<uq újdyl orejka ;sfokdu újdyl jk w;r fojk újdyfha orejka fofokdf.ka 12 yeúßÈ fuu oeßh fufia w;jrhg ,la‌j we;s nj fmd,sia‌ mÍla‍IKj,ska wkdjrKh ù we;'

48 yeúßÈ fuu ldka;djf.a fojk ieñhdo weh w;yer f.dia‌ isák w;r bá frÈ .eiQ l=vd ldurhl fuu ore fofokd iu. weh ld,h .;fldg we;'

Èkla‌ weh hï flfkl=g ÿrl:k weu;=ula‌ §ug W;aidy .ksoa§ th jer§ulska foysj, mÈxÑ fuu 23 yeúßÈ ;reKhdg f.dia‌ we;s w;r ta wkqj ys;j;a ù fufia tu ;reKhd wef.a ksjig le|jd we;'

uj iu. tlg Ôj;a jQ fuu mqoa.,hd wef.a fuu ÈhKsh keyeùu" we. fia§u mjd isÿlr we;s nj fmd,sia‌ mÍla‍IKj,ska wkdjrKh ù we;'

Èkla‌ fuu ldka;dj .ïfmd, k.rhg f.dia‌ ksjig tk úg fuu mqoa.,hd ÈhKsh iu. wef|a isákjd oelSu ksid isoaêh yÈis weu;=ï wxYhg ,nd § we;'

.ïfmd, fldÜ‌GdiNdr fcHIaG fmd,sia‌ wêldÍ .dñKS fmf¾rd" id'fmd'w' pQ,kS ùrr;ak" .ïfmd, uQ,ia‌:dk fmd,sia‌ ia‌:dkdêm;s" m%' fmd' mÍla‍Il hdmd nKa‌vdr hk ks,OdÍkaf.a Wmfoia‌ u; wmrdO wxY ia‌:dkdêm;s à' wd¾' ;,aj;a;" fmd' m' ^29229& rEmisxy" fmd' fld' ^68727& kqjka" <ud yd ldka;d ld¾hdxYfha fmd' fld' ^3653& Wfoaks hk ks,OdÍyq mÍla‍IK meje;ajQy'

.ïfmd, - iqrx. È,aydka
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR