Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

cd;sl wdKa‌vq tmd
wfma%,a 23 md¾,sfïka;=j úiqrejkak

ckm;s .ek is;d cd;sl wdKa‌vqfõ
;k;=re Ndr.ekSug tl. jqKd

cd;sl wdKa‌vqjlg ish mla‍Ih tl. fkdue;s nj;a ,nk wfma%,a 23 jeksod md¾,sfïka;=j wksjd¾hfhkau úiqrejdyer wdKa‌vqj uy ue;sjrKhg hd hq;= nj;a ck;d úuqla‌;s fmruqfKa kdhl wkqr l=udr Èidkdhl uy;d Bfha ^23 jeksod& Èjhsk mqj;am;g mejiSh'

uy ue;sjrKhlg fkdf.dia‌ tu ld,h §¾> lr .ekSfï l%shdj,shlg heu lsisfia;a wkqu; fkdlrk nj;a fyf;u lshd isáfhah'

uy ue;sjrKhlska wk;=rej ta ta mla‍Ij,g wjYH f,i cd;sl wdKa‌vqjla‌ ;kd.; yels nj;a i|yka l< wkqr l=udr Èidkdhl uy;d cd;sl wdKa‌vqjlg ck;d úuqla‌;s fmruqK tla‌ fkdjk nj;a fyf;u jeäÿrg;a wjOdrKh lf<ah'

ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d tla‌i;a cd;sl mla‍Ifha foaYmd,k isrlrejl= njg m;aùug bv Èh fkdyels ksid bÈßfha msysgqjk cd;sl wdKa‌vqfõ weue;s Oqr yd wfkl=;a ;k;=re Ndr.ekSug ;u mla‍Ih ;SrKh l< nj Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ifha NdKa‌vd.dßl tia‌' î' kdúkak uy;d Èjhsk mqj;am;g Bfha ^23 jeksod& mejiSh'

msysgqjkq ,nk cd;sl wdKa‌vqfõ yevrej ;ju yßyeá fkdokakd kuq;a ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d iNdm;s Oqrh ork Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ih fujeks ;SrKhlg t<ôfha rg .ek is;d ñi fjk;a mgq foaYmd,k wruqKq we;sj fkdjk nj o fyf;u lSh'

ffu;%Smd, isßfiak uy;df.a kdhl;ajfhka rfÜ kj foaYmd,k ixia‌lD;shla‌ wdrïN lsÍu i|yd mq¿,a jQ jevms<sfj<la‌ fï fudfyd; jk úg;a wdrïN lr ;sfnk nj;a th id¾:l lr .ekSug yels Wmßu f,i Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ifha iyfhda.h ,efnk nj;a kdúkak uy;d jeäÿrg;a mejiSh'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR