Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ñia‌ flda,a tlg WrK ù
ieñhd ìß| le,hg /f.k f.dia‌
mia‌fokl= iu. w;jr lr,d

ieñhd ;j;a ñ;=rka lsysmfokl= iu. tla‌j ;u ìß|j wudkqIsl f,i ¥IKh lr ùäfhda.; lsÍfï isoaêhla‌ iQßhjej úydr., m%foaYfhka jd¾;d fõ'

fufia ¥IKhg ,la‌j we;af;a jhi wjqreÿ tlyudrl orejl= o isák 23 yeúßÈ ldka;djls' fma%u iïnkaO;djhla‌ u; újdy .súif.k we;s fuu ;reKsh wd¾:sl
ÿIalr;d fya;=fjka nrjl=Uql m%foaYfha we.Æï wdh;khl fiajhg f.dia‌ ;snqKq w;r úúO fya;+ka u; mjq,a wdrjq,a o u;=fjñka ;sî we;' flfia jqjo we.Æï wdh;kfha fiajh l< ;j;a ;reKhl=f.ka fuu ldka;djf.a cx.u ÿrl:khg ,enqKq ñia‌ flda,a tlla‌ fya;=fjka fofokd w;r meje;s mjq,a wdrjq, W.% úh' fï fya;=fjka ;reKsh ksjfika msgj f.dia‌ we;' by; lS ldka;djf.a ia‌jdñmqreIhd ;j;a hy¿jka mia‌fokl= iu. f.dia‌ ;reKshf.a cx.u ÿrl:khg ñia‌flda,a tl ,enqKq ;reKhd yqx.u m%foaYfha§ meyer f.k f.dia‌ Tyqg myr § ;u ìß| isák ia‌:dkh ms<sn|j Tyq ,jd ÿrl:k weu;=ula‌ ,nd §u u.ska fidhd f.k n,y;aldrfhka wehj o /f.k ú;a yïnkaf;dg lgqjej m%foaYfha§ nrm;< f,i yd wYsIag iïmkak wdldrfhka ¥IKhg ,la‌ fldg we;s nj fmd,sishg meñKs,s lr we;'

meyer .ekSug ,la‌ jQ ;reKhd iu. o fuu ;reKshg ,sx.slj yeisfrk f,i ;¾ckh lr tu l%shdj,sh o ùäfhda .; lr we;s nj o fmd,sish mjihs' Bg miq Èk ;reKshj iQßhjej uÿkd., m%foaYfha le,Ejlg f.k f.dia‌ ;j;a lsysmfofkl= o iu. ielldr ieñhd úiska fuu ldka;dj nrm;< f,i ¥IKh lr tu wjia‌:djka o ùäfhda.; lr we;s nj o jd¾;d fjhs'

Èk lsysmhlg miqj iellrejkaf.ka ñ§ ;u {d;s ifydaoßhla‌ iu. meñK iQßhjej fmd,sishg isoaêh ms<sn| meñKs,s lsÍfuka wk;=rej m%;sldr i|yd ;reKsh yïnkaf;dg frday,g hjd ;sfí'

isoaêh ms<sn|j jhi wjqreÿ 22 ;a 25 ;a w;r miqjk iellrejka y;rfokl= w;awvx.=jg f.k we;s w;r fudjqka 20 jeks Èk ola‌jd rla‍Is; nkaOkd.dr.; lr ;sfí' fuu isoaêfha m%Odk iellre jk ldka;djf.a ieñhd fidhd iQßhjej yd yqx.u fmd,sis jeäÿr mÍla‍IK wdrïN lr ;sfí'

iQßhjej - frdIdka .=Kfialr
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR