Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

uu merÿkdkï bkak fjkafka
uy fmdf<dfõ mia hg
ckm;s fmdf<dkakrefõ§ lshhs(video)


miq.sh ckdêm;sjrKfhka mrdch jQfha kï ;ud urd oeóug mjd bv ;snqK nj ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d mjihs'

ckdêm;sjrhd ta nj lshd isáfha" kj moúfha Èjqreï §fuka wk;=rej m<uqjrg ish Wmka .u jk fmdf<dkakrefõ ixpdrhl fhÿK wjia:dfõ uyck;dj wu;ñks'

zuyskao rdcmlaI uy;a;hdf.a md,kh ;=, ishÆ msUqrem;a ilia lr,d ;snqK ue;sjrKh wjika jQ jydu uf.a orejka w;awvx.=jg .kak" ta ;=, ;uhs ug jo ysxid fokak ish,a, ie,iqï lr,d ;snqfKaZ hkqfjkao ckdêm;sjrhd i|yka lf<ah'

;uka mrdch lsÍu msKsi ue;sjrK jHdmdrfha fhÿK Y%S ,xld ksoyia mlaIfha iNdm;s moúh mejrek wjia:dfõ th Ndr.ekSu yer ;ukag úl,amhla fkd;snqk njo ckdêm;sjrhd mejiSh'

zrcf.or ke;akï ysrf.orZ

w.ue;s rks,a úl%uisxy o ckdêm;sjrhd iu. fmdf<dkakre ixpdrhg tla ù isáfhah'

ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak fmdÿ wfmalaIlhd njg m;a jQ wjia:dfõ m%n, lemlsÍula l< nj /,sh wu;ñka i|yka l< w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;d" ta wjia:dfõ Tyq Èh;a l< igkg mej;sfha zwka; follaZ muKla nj mejiSh'

zrcf.or ke;akï ysrf.orZ :- tu wka; fol nj w.ue;sjrhdf.a ú.%yhhs'

rdcmlaI md,kh ms<sn|j l< lsÍ isá mqoa.,hkag tu md,kfhka msg;g taug wjia;dj i,id foñka ckm;sjrKhla m%ldYhg m;alsÍu ms<sn|j ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaIg ish ia;=;sh ysñjk njo w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;d i|yka lf<ah'

ish ch.%yKfhka wk;=rej m%;sjd§kag ysßyer fkdlrk fuka ;uka l< b,a,a,Su mdlaIslhka fndfyda fokd ms<s.;a kuq;a w;f,diail msßila tu b,a,Sug ijka fkd§u ms<sn|j w.ue;sjrhd lk.dgqj m< lf<ah'

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR