Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ue;s weue;sjre we;=¿ 200lg w,a,ia fldñiug meñ‚,s

wo ?g f,dal fydfrla ráka mkskjd - rkacka ‍(Video)

tlai;a cd;sl mla‍I md¾,sfïka;= uka;‍%S rkacka rdukdhl uy;d úiska miq.sh ikaOdk rcfha ysgmq ue;s weue;sjreka we;=¿ 200lg wêl msßilg tfrysj w,a,ia fyda ¥IK úu¾Yk fldñiug meñ‚,s lr we;'

rdukdhl uy;d mjikafka miq.sh rch hgf;a lghq;= l< wud;Hjreka" ksfhdacH wud;Hjreka yd uq,H iy wdh;k m‍%OdkSkag tfrysj fuu meñ‚,s l, njhs'fpdaokd t,a, ù we;s foaYmd,k{hka ráka msgj hdu je<elaùug jydu mshjr .; hq;= nj;a ta i|yd jydu úu¾Yk meje;aúh hq;= nj Tyq mejiSh'


w,a,ia iy ¥IK fldñifï fpdaokd mj;sk foaYmd,k{hka msßila ráka m,d hdug iqodkï jk nj;a Bg fmr Tjqka f.a úfoaY .uka n,m;% wfydais l< hq;= nj;a Tyq meñ‚<s lr ;sfí' wNskj ckdêm;sjrhdf.a iy w.ue;sjrhdf.a YsIaG iïmkak lu wdhqOhla lr.ksñka fï jxpkslhkag yd ¥Is;hkag kS;sfhka mekhdug bvfkdfok nj mjik rkacka rdukdhl uy;d bkaÈhdfõ neka.f,da¾ jeks wêlrKhla wmsg wjYH njo fmkajd fohs'

tjeks wêlrKhlska ch,,s;d jeks m%n, kdhsldjlg tfrysjo kS;sh l%shd;aul l< w;r tjeks ch,,s;djre yd ch,,s;ajre wfma rfÜo isák nj mejiQ ta uy;d wmgo tjeks wêlrKhl wjYH;djh we;sù ;sfnk njo jeäÿrg;a mejiSh'

bkaÈhdfõ ch,d,s;dg tfrysj .sh wrúkao iajdó jeks pß;hl wjYH;djh wfma rggo wjYH nj fmkajdfok ta uy;d wrúkao iajdó bkaÈhdfõ isÿl< ld¾h ;ud úiska bgqlrk njo fmkajdÿkafkah' ;udg wjYH ¥Is; foaYmd,{hska furg foaYmd,kfhka bj;a lr ck;djg fiajh lrk wjxl kdhlhska rgg b;sßlr§u nj ta uy;d mejiSh' ;ud ffjÍfoaYmd,kh wkqu; fkdlrk w;r ¥Is;hskag muKla ovqjï ,nd§u fjkqfjka fmkS isák nj wjOdrKh lf<ah'Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR