Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

W;=f¾ l|jqrej,g
.y,d wdKavqj .kak

l=uka;%Khla(video)

ysgmq wdrlaIl f,alïjrhdf.a ñ;% n%sf.aäh¾jrfhl= úiska fïjk úg tla yuqod l|jqrl ryis.; lKavdhula mqyqKqlrjñka isák njg f;dr;=re ,eî we;ehs fi!LH yd foaYSh ffjoH wud;H fodia;r rdð; fiakdr;ak uy;d mjihs'

bÈß udi ;=kl ld,h ;=< wdKavq n,h ,nd.ekSfï l=uka;%Khla i|yd fuu msßia fhdojdf.k we;s nj wud;Hjrhd lshd isáfha forK 360 iÔú jevigykg tlafjñks'

ta i|yd úúO yuqod l|jqrej,ska f;dard.;a 400-500l w;r msßila mqyqKq lrjñka isák nj;a" fuu msßia fhdojd W;=f¾ yuqod l|jqrej,g m%ydr t,a, fldg cd;sjdoh m;=rejd kej; ;%ia;jdoh ysi Tijk njg ujdmEu fuu l=uka;%Kfha wruqK nj;a wud;Hjrhd wjOdrKh lf<ah'

tfy;a fuu l=uka;%K ms<sn| yuqodfõu msßia f;dr;=re ,ndfok nj;a" fuu rch wdrlaId lsÍu i|yd tf,i iEu ;rd;srlu msßia iudc moaO;shla f,i iyh ,ndfok nj;a fiakdr;ak uy;d fmkajd ÿkafkah'

fïjk úg ¥IK jxpd yd wl%ñl;d ms<sn| ck;djf.ka meñKs,s 2000 g jeä m%udKhla ,eî we;s njo fyf;u i|yka lf<ah'

fuu l=uka;%Kh ms<sn| jeäÿr f;dr;=re ;ud úiska leìkÜ uKav,hg bÈßm;a fldg ta ms<sn| úu¾Ykh lsÍug lghq;= lrk njo Tyq jeäÿrg;a lshd isáfhah'

Gossip-Lanka.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR