Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

fudydka mSßia
w.úksiqre Oqrfhka
b,a,d wiaù kE(video)

w. úksiqre fudydka mSßia ;ju;a Oqrfhka b,a,d wiaù ke;s nj Tyqf.a m%ldYlhd f,i fmkS isák kS;s{ úජේr;ak fldämams,s uy;d zììis ixfoaYhgZ mejish'

j¾;udkfha w. úksiqre Oqrh iïnkaOfhka isÿ flfrk fjkia ùï we;=¿ l%shdj,sh ms<sn|j w. úksiqre fudydka mSßia uy;d kS;s úYdrohka iu. wOHkh lrñka isák nj kS;s{ úජේr;ak uy;d jeäÿrg;a lshd isáfha h'

w. úksiqre fudydka mSßia bÈß Èk lsysmh we;=<; ta iïnkaOfhka ck;djg m%ldYhla lrkq we;s nj kS;s{ fldämams,s uy;d mejiqfõh'

w. úksiqre Oqrfhka b,a,d wia ùug rch fudydka mSßiag b,a,Sula lr ke;s nj;a rcfha m%ldYfhka mejfikafka Tyqf.a m;aùu kS;Hdkql=, ke;s nj muKla jk njo kS;s{ fldämams,s uy;d lshd isáfha h'

w.ue;sf.ka wo úfYaI m%ldYhla :-

w.úksiqre Oqrh iïnkaOfhka úmlaIh u;= l< m%Yakhg iïmQ¾K m%ldYhla wo ^30& md¾,sfïka;=jg bÈßm;a lrk nj w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;d Bfha ^29& md¾,sfïka;=fõ§ m%ldY lf<ah'

úmlaI kdhl ksu,a isßmd, o is,ajd uy;d ia:djr ksfhda. 23$2 hgf;a u;= l< m%Yakhg;a fld<U Èia;%sla uka;%s ÈfkaIa .=Kj¾Ok uy;d Í;s m%Yakhg u;= l< m%Yakhg;a ms<s;=re jYfhka tu iúia;r m%ldYh ,ndfok njo w.ue;sjrhd i|yka lf<ah'

zzjHjia:dj lv,;a keye' ljqre;a m;a lr,;a keye' m;a fkdlrmqjd bj;a lrkak;a neyeZZ hehso w.ue;sjrhd mejiS h'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR