Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

m‍%jD;a;s fjí wvú jdrKh bj;g

YS‍% ,xldj ;=< jdrKhg  ,laj ;snQ m‍%jD;a;suh fjí wvúj, jdrK jydu bj;a lrk f,i ckdêm;s ffu;S‍%md, isßfiak uy;d úÿ,s ixfoaY kshduk fldñIka iNdjg Wmfoia ,nd§ ;sfnkjd' fld<U wo fmrjrefõ mej;s udOH yuqjlg iyNd.s fjñka tlai;a cd;sl mla‍I md¾,sfïka;= uka;S‍% ux., iurùr uy;d ioyka lf<a jdrKhg ,lalr ;snQ mla‍I úmla‍I fjí wvú ish,a,gu wo isg ish lghq;= YS‍% ,xldj ;=< ksoyfia lr f.k hdug wjia:dj ysñjk njhs'

fjí wvú iïnkaOfhka ;sfnk ;yku ux ys;kafka wo jk úg ffu;S‍%md, isßfiak ckdêm;s;=ud úÿ,s ixfoaY kshdul ld¾hdxYhg ksfhda. lr ;snqKd mlaI úmlaI ishÆu fjí wvúhkag Tjqkaf.a m‍%jD;a;s ,nd§u lghq;= ksoyfia lrf.k hkak wjia:dj ,ndfok f,i ksfhda. lr ;sfnkjd' 


ckdêm;sjrKh mej;s ckjdß 8 jkod rg ;=< fmdÿ fõÈldjla ks¾udKh jQ njo ux., iurùr uy;d fuys§ m‍%ldY l<d'

ta fõÈldj ;=<ska W;=r ol=K hd jqKd' kef.kysr niakdysr tl;= jqKd' uOHu m<d; tl;= jqKd' ld,hlg miafia wd.ula" cd;shla" mdgla ke;s" l=,hla ke;s fõÈldjla furg we;s jqKd' uu ys;kafka hqoaOh wdrïN ùfuka miqj fïrfÜ YS‍% ,dxlSh fõÈldjla we;s jqKd' fuh isxy, fn!oaO fõÈldj;a fkfjhs" fou< fõÈldj;a fkfjhs" uqia,sï fõÈldj;a fkfjhs" j;=lrfha ck;djf.a fõÈldj;a fkfjhs" ls‍%ia;shdks fõÈldj;a fkfjhs' YS‍% ,dxlslhkaf.a wkkH;djh iy;sl lrmq ta cd;sl fõÈldj i;s y;rla jeks flá ld,hla ;=<§ fïrg ;=< uyd n,fõ.hla njg m;a fj,d ta n,fõ.h yryd miq.shod 8 jeksod meje;s Pqkaofhka wms fkdys;mq úYsIaG ch.‍%yKhla ,nd.;a;d'


Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR