Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ñyska ,xld wfydais lsÍfï iqodkula

ysgmq ckdêm;sjrhdf.a m%;srEmh biau;= lr,Sfï wruqKska msysgqjd" uyck uqo,a fldá m%fldaá .Kkska jxpd lrñka mdvq msg mj;ajd f.k .sh zñyska ,xldZ .=jka fiajh wfydais lr th zY%S ,kalkaZ .=jka fiajhg tlalsÍug wdKavqj ;SrKh lr we;ehs jd¾;dfõ'

fldama lñgqfõ w;=re jd¾;dfõ ks¾foaY i,ld n,d tu ;SrKh .ekSug hhs'

ñyska ,xld .=jka iud.fï 2013 jif¾ mdvqj remsh,a ì,shk 3'3 la nj md¾,sfïka;=jg bÈßm;a flreKq fldama lñgqfõ w;=re jd¾;dfõ i|yka fõ'

tfiau" miq.sh jif¾ ñyska ,xld .=jka iud.fï mdvqj ;jÿrg;a by< f.dia ;sfí'

ñyska ,xld w¾nqoh iïnkaOfhka miq.sh jif¾ wf.daia;= 05 od mej;s udOH yuqjl§ woyia oelajQ fldama lñgqfõ iNdm;s äõ .=Kfialr uy;d" , ñyska ,xld m%Odk fya;=j Tjqkag m%d.aOkh fkd§u" Tjqka Kh .;a; oeka Kh f.jd .kak neye" talg f,dl= i¾ðl,a Tmf¾Ika tlla lrkak ´fka" wms fhdackd lrkafka ñyska ,xld iy Y%S ,xlka iud.ï tla lrkak lsh,d, hhs i|yka lf<ah'

fï w;r ñyska ,xld wdh;kh ;=, isÿjQ nrm;, jxpdjla ms<sn|j zÿIK úfrdaê fmruqKZ" w,a,ia fyda ÿIK fpdaokd úu¾Yk fldñIka iNdjg Bfha meñKs,s lf<ah'
srilankamirror
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR