Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ckdêm;sjrK Èk l=uka;%Khla‌ ùoehs nqoaê wxY mÍla‍IK (video)

bl=;a 8 jeksod rd;%S ckdêm;sjrKfha m%;sM, úldYh joa§;a wr,sh.y ukaÈrfha§ ysgmq úfoaY weue;s Ô t,a mSßia uy;d;a " m<d;a iNd uka;%Sjrfhl= jk .ïukams, uy;d;a" w.úksiqre fudydka mSßia uy;d;a" wdrlaIl f,alïjrhd;a jrhdf.a;a uQ,sl;ajfhka ;ukag wjdisodhl ;;ajhla m%;sM, j,ska meyeÈ,s fjñka ;snqK
neúka ta m%;sM, ksl=;a úu j<lajkakg m%;sM, ksl=;a ùu j,lajkakg l=uka;%KldÍ l%shdjla ilia lrñka isák nj wkdjrKh jQ nj úfoia wud;H ux., iurùr uy;d fmkajd fohs'

tfukau th oKav kS;s ix.%yfha 115 - 120 j.ka;s W,a,x>Kh lsÍu fya;=fjka wmrdO úu¾Yk fomd¾;fï;=jg meñKs<s lr úÈu;a mÍlaIKhla mÍlaIKhla mj;ajk f,i b,a,d isá nj nj Tyq fmkajd fohs'

Tyq fï nj mjid isáfha ^14& wmrdO úu¾YK fomd¾fïka;=jg meñKs<s lr wk;=rej udOH weue;+ wjia:dfõ§h'

tmuKla fkdj yÈis kS;sh tÈk rd;%sfhau mKjd tu .Kka lsÍfï uOHia:dk yuqodj ,jd jg,kakg fukau ue;sjrK flduidßia ld¾hd,ho yuqodj ,jd jg,d b;du;a Nhdkl ;;ajhla fï rfÜ ks¾udKh lsßug ilÉPd fldg we;ehs úYajdi odhl wdrxÑ ,eì we;ehs Tyq fmkajd fohs'

fmd,siam;s yuqodm;s kS;sm;s ;=udf.a ueÈy;a ùu u; th keje;S we;ehs úfoia wud;Hjrhd fmkajd fokq ,eîh'

Tjqka tys§ fmkajd § we;af;a m%cd;ka;%ùfrda§ l%shdjl lsisfia;u iydh ,nd Èh fkdyels njh'

wdishdfõ me/Ksu m%pd;ka;%jd§ hehs i<lk ,xldfõ m%cd;ka;%jdoh /l=fKa fudjqkaf.a tä;r lu ksid njo wud;Hjrhd fmkajd § we;'

lankadaily 
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR