Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ffu;%s Èkmq ksid 
jhU ëjr weue;sg iqmsß 
Ôma r:h wysñfjhs

miq.sh ckdêm;sjrKfhka uyskao rdcmlaI uy;d ch.%yKh lrk njg w,a,d ;snQ TÜgqjlska mrdchg m;aùu fya;=fjka" jhU m<d;a ëjr wud;H ik;a ksYdka; fmf¾rd uy;dg wh;a wêl jákdlulska hq;= iqfLdamfNda.S Ôma r:hla ta uy;dg wysñ úh'

wud;H ik;a ksYdka; fmf¾rd uy;d úiska óg udi yhlg muK fmr ñ,§ .ekSfuka wk;=rej ish fm!oa.,sl mdúÉÑhg fhdodf.k ;snQ fï Ôma r:h Tyqg wysñ jQfha miq.sh ckdêm;sjrKfhka uyskao rdcmlaI uy;d iaÒr jYfhka ch.%yKh lrk njg ckm;s fidhqre vâ,s isßfiak uy;d iuÕ w,a,d ;snQ TÜgqjlska mrdchg m;aùu
fya;=fjks'

TÜgqfjka mrdchg m;a wud;Hjrhd Ôma r:h ;Sre nÿ rys;j jdyk wdkhkh lrjd .ekSu i|yd m<d;a iNd ue;s weue;sjrekag ,ndÿka úfYaI n,m;% hgf;a ñ,§f.k furgg f.kajd ;snQ fgdfhdagd ,Ekaâ lDDI¾ 200 j¾.fha iqfLdamfNda.S Ôma r:hls' fï jdykfha fjf<|fmd< jákdlu remsh,a ,laI mkaish ye;a;E myla jk w;r tys ;Sre nÿ rys; ñ, remsh,a ,laI foiSh mkyla muK fjhs'

fï ms<sn| l< úuiSul§ ;uka tjeks TÜgqjlska mrdchg m;ajQ nj;a" fmdfrdkaÿjg wkqj wod< jdykh fmf¾od ^11od& vâ,s isßfiak uy;d fj; Ndr§ug lghq;= l< nj;a wud;H ik;a ksYdka; fmf¾rd uy;d mejeiSh'

ug fï .ek lk.dgqjla fyda ÿlla kE' uu i,a,s ;Kaydjg fkdfjhs fï jdyfka TÜgq we,a¨‍fõ' fïl ug i,a,s ;sfhkjg w,a,mq TÜgqjl=;a fkfjhs'

rcfhka §mq m¾ñÜ tflka .;a;= jdyfka ;uhs uu vâ,s isßfiak uy;d tlal TÜgq we,a¨‍fõ' ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;a;hdf.a ch.%yKh .ek ug ta ;rï úYajdihla ;snqKd'

hdk jdyk" f.a ‍fodr" bvlvï" ú;rla fkfjhs uf.a Ôúf;a jqK;a uyskao rdcmlaI uy;d fjkqfjka wog;a uu lemlrkak ,Eia;shs' fï rg fírd.;a;= ckdêm;s ckdêm;sjrKfhka me/ÿKd kï" fï hlv f.dvla ke;s jqKd lsh,d ug wuq;= ÿlla kE hehs fyf;u jeäÿrg;a mejeiSh'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR