Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

fmdfrdkaÿ jQ ish¿u iyk fokjd
2015 whjeh wfydais lrkafk kE''


miq.sh rch úiska bÈßm;a l< 2015 whjeh wfydais fkdlrk nj;a tys ;sfnk jerÈ wdodhï yd úhoï weia;fïka;= fjkia lr thg ixfYdaOk bÈßm;a lrñka bÈßhg /f.k hk nj;a j;auka rcfha uqo,a wud;H rù lreKdkdhl uy;d wm iu. úfYaI iïuqL idlÉPdjlg tla fjñka mejiSh'

Tyq i|yka lf<a kj rch úiska ,nk 29 jkod md¾,sfïka;=jg bÈßm;a lrk w;=re whjeh u.ska rcfha fiajlhskaf.a jegqma jeälsÍu we;=¿ fmdfrdkaÿ jQ ish¿u iyk ,ndfok njhs'

fuu jegqma jeälsÍu isÿlrkafka 2015 whjeh u.ska miq.sh rch úiska rcfha fiajlhskag l< jegqma jeäùug wu;rjoehs wm l< úuiSug ms<s;=re foñka uqo,a wud;Hjrhd lshd isáfha ta ms<sn|j woyila m< lsÍug ;ju;a l,a jeä njhs'

,xldfõ rdcH wdodhï È.ska È.gu my< hñka ;sìh§ fujeks iyk u,a,la ,nd§u u.ska whjeh ys.h jeäùu" WoaOukh jeäùu jeks wys;r wd¾:sl ;;a;ajhka we;sùfï wjOdkula ;sfnkjd fkaoehs wm ke.= mekhg ms<s;=re foñka fyf;u mejiqfõ jxpd yd ¥IK k;r lsÍu fukau ld¾hlaIu;djh jeälsÍu u.ska wd¾:slhg lsisÿ wys;lr n,mEula fkdù fuu fmdfrdkaÿ bgq lsÍfï yelshdj ;sfnk njhs'

wd¾:slfha ia:dhS;djhg fï ksid ydkshla fkdjkafka hehs ;uka iy;sl jk njo lreKdkdhl uy;d lSh'

fmd,S wkqmd;h ishhg 10 lg wvqfjka mj;ajdf.k hñka foia úfoia wdfhdack jeä lsÍug kj rch lemù ;sfnk njo fyf;u i|yka lf<ah'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR