Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ud;r iqks,a fjkqfjka fmkS isàkjd'''

fm!oa.,sl rEmjdyskS kd,sldjl meje;ajQ idlÉPdjl§ tu idlÉPdjg ÿrl:kfhka l;d lr wmydi l<d hehs uyskaodkkao wÆ;a.uf.a uy;d fmd,Sishg meñKs,a,la lr ;sfí' tfiau ud;r iqks,a hkqfjka l;d l< mqoa.,hd tlai;a cd;sl mlaI md¾,sfïka;= uka;%S rkacka rdukdhl uy;d nj rcfhka fpdaokd lrhs'

fï ms<sn|j wm rkacka rdukdhl uka;%Sjrhdf.ka úuid isá w;r th kS;suh m%Yakhla nj;a tfyhska ;ukag lsisjla m%ldY l< fkdyels nj;a mejeiSh' tfiau ud;r iqks,a fjkqfjka fmkS isák nj;a uka;%Sjrhd mejeiSh'

Q Tng fpdaokdjla t,a, fjkjd uyskaodkkao wÆ;a.uf.a weu;sjrhdg ÿrl:k weu;=ula ,nd § wmydi l< njg@

wêlrKhg hk ;;a;ajhlafk oeka ;sfhkafka' ux ys;kafka oeka ud;r iqks,a jf.a ,laI .dKla ,xldfj bkakjd' Tyq lsh,d ;sfhkafka ckdêm;s;=ud <. *hs,a
;shka bkakjd" ta *hs,a ;sfhk mqoa.,fhla fu;k;a bkakj lsh,hs'

Tyq kula lshkafka kEfka' tal wymq .ukau weu;s;=udg flaka;s hkjdfka' ta flaka;s .sfha ud;r iqks,a tlalo" *hs,a ;sfhkjd lshk ckdêm;s;=ud tlalo lsh,d wms okafka kE' Tyq ke.sg,d hkjd' t;k y;rfofkla bkakjd'

tfyu boa§ fu;k tlaflkla bkakjd lsh,d ú;rhs lshkafka' ta .ek wkqr l=udr Èidkdhl uka;%S;=ud fndfydu meyeÈ,sj lsh,d ;snqKd" kï .ï tlal lvqfj, Widúfha kvqjla ;sfhkjd lsh,d' b;ska wms n,uq biairyg ud;r iqks,a lshkafka ljqo lsh,d'

Q t;fldg Tn;=ud fïlg iïnkaO keoao@

isï tlhs f*daka tlhs uf.a lsh,d lshkjd' tal Tmamq lrkak fjkafka fmd,Sisgu ;uhs' mÍlaIKhlskau Tmamq fjhs'

Q Tn;=ud l;d lf<au keoao@

tal lgyv mÍlaIKhlskau Tmamq lr .kshs' fïl Widú hk jevlafka' tal oekau lshkak wudrehs' fldfyduyß ud;r iqks,a weyqfõ ck;djf.a m%Yakhla' wms ishÆ fokd tal fjkqfjka fmkS isákjd'

Q Tn;=ud fkfjhs lsh,o Tn lshkafka@

tal kS;suh m%Yakhla ksid oekau lshkak nE' wms n,uq biairyg fudlo fjkafka lsh,d'

- ada'lk wEiqßka
i|ud,s úl%uwdrÉÑ
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR