Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

u¾úka is,ajdg ;¾ckh l< tcdm ixúOdhlf.a mq;dg wem ^VIDEO&

wud;H u¾úka is,ajd uy;dg wÆ;alfâ wêlrKh bÈßmsg § ;¾ckh lrk ,oehs lshk isoaêhg wod< le,Ksh tcdm ixúOdhl fnjka fmf¾rd uy;df.a mq;%hd remsh,a ,laIhl YÍr wemhla u; uqodyßk f,i fld<U m%Odk ufyia;%d;a .sydka ms,msáh uy;d Bfha ^01& ksfhda. lf<ah'

fuf,i wemu; uqodyeßfha le,Ksh tcm ixúOdhl fnjka fmf¾rd uy;df.a mq;a uxcq, fmf¾rd kue;s wfhls'

fuu isoaêhg wod<j kS;s{ .hdks È,arelaIs uy;añh fudaiula f.dkq lrñka wod< iellre wêlrKhg bÈßm;a lr ;snQ wjia:dfõ § wêlrKh u.ska tf,i wem kshulr iu: uKav, jd¾;djla le|ùu i|yd kvqj ,nk fmnrjdß 16 jeks od f;la l,a;eìK'

miq.sh 25 jeks od wÆ;alfâ wêlrKh bÈßmsg § uyck yd uyck iïnkaO;d wud;H u¾úka is,ajd uy;dg wod< mqoa.,hd úiska neK ;¾ckh l< njg weue;s wdrlaIl wxYfha okaj;a;f.a iqks,a chr;ak hk ks,Odßhd úiska flfi,aj;a; ‍fmd,sishg meñKs,a,la lr ;sìK'

tÈk wud;Hjrhd wdOdrlrejka úYd, msßila yd ckudOH lKavdhula jglr.ksñka m%Yak úuiñka isá wjia:dfõ ckudOHfõ§ka wE;alrñka meñKs fuu mqoa.,hd weue;s;=ud" Tfydu lrkak tmd' wmsg;a kvq ;sfhkjd' wmsg;a widOdrKhla fjkafka lshñka ;¾ckd;aulj mejiQ njg meñKs,a‍f,a i|yka fõ'

fuys § ish m%ldYh ,ndfoñka fyajd fldmamrdf.a u¾úka is,ajd wud;Hjrhd úiska i|yka lr we;af;a tu ;¾ckh ms<sn| ;ukag kEiqK o tfy;a th ;udf.a Ôú;hg ;¾ckhla njh'

tu ùäfhdaj my;ska krUkak
Gossip-LankaNews.net
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR