Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

Ieka.%s-,d .dÆ uqjfodßka ;j;a bvula b,a,hs'''''

.dÆ uqjfodr yd yïnkaf;dg fydag,a jHdmD;s folla isÿlrñka isák fydxfldx mokï lr.;a Ieka.%s -,d iud.u .dÆ uqjfodßka ;j;a bvula b,a,d we;ehs kd.ßl ixj¾Ok wêldßfha iNdm;sjrhd lshhs'

kd.ßl ixj¾Ok wêldßfha iNdm;s" ksu,a fmf¾rd uy;d wm iu. isÿl< úfYaI idlÉPdfõ§ i|yka lf<a Ieka.%s-,d iud.u oekg .dÆ uqjfodr fydag,a jHdmD;sh isÿlrk bvug wdikak bvula b,a,d ;sfnk njhs'

;j;a fydag,a jHdmD;shla isÿlsÍu i|yd ta whu b,a,, ;sfnkjd tu bvu' ta ms<sn|j
;ju;a iaÒr ;SrKhla wrf.k kE' ta wh lsh, ;sfnkjd ta bvu .kak leu;shs lsh,'

hkqfjka ksu,a fmf¾rd uy;d i|yka lf<ah'

.dÆ uqjfodr bÈßmsg Ieka.%s-,d iud.u úiska bÈlrk fydag,fha fmr ie,iqu fjkia lr ldur 125 la muK w¿;ska tlalr ;sfnk nj;a kj ie,iqug wkqj fydag,h bÈlrk ia:dkh wi,ska .uka lrk wê Odß;d úÿ,s /yeka mjd bj;a lsÍug isÿj ;sfnk nj;a wm úiska miq.shod wkdjrKh lf<ah'

fï wkqj" isÿlrk wdfhdackh fvd,¾ ñ,shk 450 la olajd by< oud ;sfí'

fydag,fha uQ,sl bÈlsÍï fï jkúg wdrïN lr ;sfnk w;r fydag,h újD; lsÍug kshñ;j we;af;a 2017 jif¾§hs'

fï w;r" yïnkaf;dg bÈfjñka ;sfnk ldur 375 lska iukaú; Ieka.%s-,d fydag,fha bÈlsÍï fï jkúg wjika wÈhf¾ mj;sk w;r th ie,iqï l< mßÈ ,nk jif¾ újD; lsÍug kshñ;h'

Ieka.%s-,d iud.u ish ikakduh hgf;a f,dj mqrd fydag,a 80 lg jeä .Kkla l<ukdlrKh lrk w;r tajdfha ldur 34"000 lg jeä m%udKhla ;sfí'

adaderana
Gossip-LankaNews.net
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR