Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

wkqrmqr rdcH wdh;khlska Wm;a md,k fldmq f;d.hla

wkqrdOmqrfha msysá rdcH wdh;khl fiajlhka ffokslj Ndú;hg .kakd jeisls,s moaO;sfha j, ;=, ;sî Ndú;hg .;a Wm;a md,k rn¾ fldmq úYd, m%udKhla yuqùfuka tu wdh;kfha fiajfha kshq;= ks<Odßka yd ks<Odßkshka úYd, msßila oeä úu;shg m;aj we;s nj jd¾;d úh wkqrdOmqr k.rfha ã'tia'fiakdkdhl ùÈfha msysá rdcH wdh;kfha jeisls,s moaO;shl u, wm o%jH ksis whqßka neyer fkdùu ksid jeisls,s j, Yqo% mú;% lsÍu l< wjia:dfõ Wm;a md,k fldmq f;d.h yuqù ;sfí'

hka;%fha l%shdlre úiska ngh oeä f,i mßlaIdjg ,lalroa§ mdúÉÑhg .kakd ,o Wm;a md,k rn¾ fldmq úYd, m%udKhla tlg tlaldiq ù fnda,hla f,i ieliS isrj ;sfnk whqre oel ;sfí' fï jk úg wod< wdh;kfha fndfyda msßila fuu isoaêh udOH yryd fy,s fõ hehs hk ìfhka miq jk njo jd¾;d úh'

wod< wdh;kfha fiajfha kshq;= ks<Odßfhl= mejiQfõ §¾> ld,hla ;siafia Ndú;d lrk ,o Wm;a md,k fldmq úYd, m%udKhla jeisls,s j,g oeóu fya;=fjka tajd isrù jeisls,s moaO;sh wl%Sh ù we;s njhs' wdh;khg wh;a jeisls,s moaO;s lsysmhlau ;sfnk nj;a tajd msgia;r mqoa.,hka Ndú;d fkdlrk njo Tyq mejiqfõh' rdcH wdh;khla ;=< ks¾Nhj ks¾,Êð; fujeks l%shd isÿlrkafka ljqrekao hkak fidhd ne,sh hq;= nj Tyq i|yka lf<ah' wdh;kh ;=< jeäfhkau w;sld, rdcldÍ fiajdj, fh§ we;af;a ljqrekao hkak fidhd neÆjfyd;a fuu Wm;a md,k fldmq f;d.fha whs;slrejka ljqrekao hkak fidhd .;yels nj Tyq i|yka lf<ah'

wkqrdOmqr nqoaêl ufyaIa
Gossip-Lanka News.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR