Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

Lamborghini Veneno ysñlrejka ;sfokd w;r isák m%fldaám;s ,dxlslhd fukak !

Antoine Dominic ^wekafgdhska fvdñksla& lshkafka f,dj wxl tfla r: jdyk jHdmdßlfhla' frda,aia frdhsia" fnkaÜ,s yd ,eñfnda.sks jeks wê iqfLdamfNda.S fudag¾ r: wf,ú lsÍfï yd fnodyeÍfï jHdmdrfha ksr; jk Tyq Bespoke fudag¾ r: iud.fuys ysñlrehs' fï jk úg 51 yeúßÈ Tyq ,dxlslfhla' wfma rfÜ Wm; ,enQj;a Tyqf.a ySkh jqfka wê iqfLdamfNda.S jdykhl ysñlrefjla jkakghs' ta fjkqfjka Èjd ? fjfyiS lemùfuka jev l< Tyq wo wê iqfLdamfNda.S jdyk fnodyßkafkla njg m;afj,d'

ta;a fudyqg cd;Hka;rfha m%isoaêhla ysñ ùug fya;= jqfka kï fjk;a fya;=jla ksihs' ,eïfnd.sks iud.u miq.sh Èfkl ish kj;u fudag¾ r:h t<soelajQjd' Lamborghini Veneno kñka ye¢kafjk ta fudag¾ r:h fvd,¾ ñ,shk 4la muK ñ, jkjd' ta lshkafka ,xldfõ uqo,ska kï remsh,a fldaá 50lg wdikakhs' ta flfia jqk;a ,eïfnd.sks iud.u fï fudag¾ r:‍h tfia fufia flfkl=gkï
ñ,§.kakg neye' fudlo ,eïfnda.sks iud.u wjir ,ndfok whg ú;rhs fï ;rï uqo,la §,d jqk;a ñ,§.kak mq¿jka'

b;ska ,eïfnd.sks iud.u úiska fï kj Lamborghini Veneno fudag¾ r:h ñ,§ .ekSu i|yd bv ,ndÿka ;=ka fokd w;r fï ,dxlslhd;a we;=,;a ùu wmg;a wdvïnrhla fkao@

,eïfnd.sks iud.u fuf,i ish mdßfNda.shlhska ;sfokd f;dardf.k we;af;a ,eïfnda.sks fudag¾ r: ms<sn| we;s we,au " ta jf.au ta ms<sn| we;s oekqu jf.au óg fmr ,eïfnd.sks fudag¾ r: ñ,§.;a m%udKh;a i,ld n,d njhs mejfikafka'

fvdñksla óg fmr fiajh lr we;af;a .Kldêldrjrfhla f,ihs' ta jf.au Excel Technology kï f,ai¾ ksIamdok iud.ul ysñlrejl=j isá Tyq miqj ta iud.u úl=Kd oeuqjd' bka wk;=rejhs Bespoke Motor Group wrUd fudag¾ r: jHdmdrhg tlaj we;af;a' wo jk úg f,dj wxl tfla wê iqfLdamfNda.S fudag¾ r: jHdmdßlhska w;r jecöug fï ,dxlsl jHdmdßlhdg yelsj ;sfnkafka fkdmiqUg ù¾hh ksid njhs Tyq mjikafka'

flfia kuq;a Tyq kj Lamborghini Veneno fudag¾ r:h ñ,§ .;a uqo,g jvd jeä uqo,lg oekgu;a fndfydafofkla Tyqf.ka fï fudag¾ r:h ñ,§ .ekSug leue;af;ka isák nj jd¾:d jkjd'


techguru.lk
Gossip-Lanka News.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR