Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

iÑ;% fiakdkdhl iQodkï''''

kj bßhõjlska h<s;a ths'''


fï Èkj, l%shd;aul jk fj<| fiajd l%slÜ ;r.dj,sfhka wk;=rej cd;Hka;r l%slÜ ljqkais,fha mkaÿ heùfï bßhõ ms<sn| mÍlaIKhg kej; uqyqK §ug iQodkï jk nj Y%S ,xld l%slÜ l%Svl iÑ;% fiakdkdhl mjihs'

kj mkaÿ heùfï bßhõjla iu. kej; foaYSh l%slÜ msáhg meñK isák iÑ;% fujr fj<| fiajd ;r.dj,sfha ;r. 5l§ lvqÆ 9la ì| fy<d ;sfí'

Tyq BBC ikafoaYh iu. l< idlÉPdjl§ m%ldY lf<a fufia h' wmsg fufy myiqlï keye bßhõ mÍlaId lrkak' b;ska fï ;r.dj,sh wjidkfha uu n,dfmdfrd;a;= fjkjd mÍlaIKhlg .syska bßhõj mÍlaId lr.kak


cd;Hka;r l%slÜ ljqkais,h úiska bÈßfha§ meje;aùug kshñ; mÍlaIKfha§ ;u kj mkaÿ heùfï bßhõj ksjerÈ nj Tyq iy;sl lrjd .; hq;= h'

ish kj bßhõj mkaÿ heùfï bßhõ iSudj jk wxYl 15 g jvd wvq nj iÑ;% fiakdkdhl mejiSh'

mkaÿ hjkak l,ska uu úksYaphlrejkag;a lsõjd bßhõfõ m%Yakhla ;sfhkj kï lshkak lsh,d' fï fjklï krl m%;spdrhla ,eì, keye' Tyq lshhs'

mkaÿ heùfï bßhõj ksjerÈ lr .ekSu i|yd ´iag,shdfõ o mqyqKq ieishlg iyNd.s jQ iÑ;% mjikafka" ;u kj bßhõj ;a iu. bÈßfha§ id¾:lj mkaÿ heùug yelshdj ,efnkq we;s nj h'

taflka ug f,dl= m%fhdackhla jqKd' oeka mkaÿj biairg jvd bmsf,kjd uu mkaÿ hjkfldg' fldhs foa fjkafk ;a fyd|g hs lshkjd fka' ta jf.a fïflkq;a fudlla yß fyd|la fjhs'

mkaÿ heùfï bßhõ mÍlaIKh iu;a ù fkdjeïn¾ udifha Y%S ,xldfõ§ tx.,ka; lKavdhu ;a iu. ;r. je§u iÑ;% fiakdkdhlf.a n,dfmdfrd;a;=j hs'

iÑ;% fiakdkdhlf.a mkaÿ heùu


Gossip-Lanka News.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR