Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ìßkaoEjreka mia‌fokl=f.a kv;a;=jg
hdmkfha ksjdi 90 la‌ ìkao iellre oef<a''''


ìßkaoEjreka mia‌fokl= kv;a;= lsÍu i|yd hdmkh iy ta wjg m%foaYj, ksjdi 90 la‌ ì| remsh,a fldaáhlg wêl jákdlñka hq;a foam< fidrd.;a mqoa.,hl= miq.shod w;awvx.=jg .;a nj uksmdhs fmd,sish mjihs'

iellre wod< ksfjia‌ ì| fidrd.;a rka mjqï 81 la‌" j;=r fudag¾ 35 la‌" úÿ,s WmlrK" mdmeÈ we;=¿ ;j;a NdKa‌v /ila‌ fï jk úg fidhdf.k we;ehs
fmd,sish lshhs'

uksmdhs m%foaYfha ksjdi /ila‌ ì£u iïnkaOfhka ,enqKq meñKs,s u; mÍla‍IK meje;aùfï§ fuu iellre ms<sn| f;dr;=re wkdjrKh ù we;s w;r" fudyqg wh;a uksmdhs kjd,s ol=K m%foaYfha ksji mÍla‍Id lsÍfï§ ksjfia ;sî rkaNdKa‌v Wlia‌ l< ßisÜ‌ m;a /ila‌ fmd,sish fidhdf.k we;'

ta wkqj fudyq w;awvx.=jg .ekSug fidhñka isáh§ iellre tu ksjiska mqÿl=vq bßmamq m%foaYhg mekf.dia‌ we;s w;r" uksmdhs fmd,sish iellre iïnkaOfhka mqÿl=äbßmamq fmd,sishg l< oekqï§ula‌ u; uksmdhs iy mqÿl=äbßmamq hk fmd,sis taldnoaOj l< fufyhqul§ iellre mqÿl=vqbßmamq m%foaYfha tla‌ ìßhlf.a ksjil isáh§ fldgqlrf.k we;'

w;awvx.=jg .;a iellref.ka m%Yak lsÍfï§ Tyq úiska lrk ,o ksfjia‌ ì£ï 90 l ms<sn| f;dr;=re fy<slr f.k we;s w;r bka isoaê 60 la‌ ms<sn| meñKs,s fmd,sis fj; ,eî we;ehs fy<sjQ njo fmd,sish lshhs'

uksmdhs mÈxÑ 36 yeúßÈ iellre újdy myla‌ isÿlrf.k we;s nj;a" ìßhka mia‌fokd kv;a;= lsÍu i|yd ksfjia‌ ì| we;s nj;a fmd,sish mjihs'

/|jqï ksfhda. u; iellre ;jÿrg;a r|jd ;ndf.k m%Yak lrf.k hk nj fmd,sish lshhs'

fï ms<sn|j W;=re m<d; Ndr fcHIaG fmd,sia‌m;s mQð; chiqkaor" hdmkh ksfhdacH fmd,sia‌m;s frdydka vhia‌ hk uy;ajrekaf.a wëla‍IKh hgf;a uksmdhs fmd,sisfha ia‌:dkdêm;s fmd,sia‌ mÍla‍Il frdydka ufyaIa uy;df.a Wmfoia‌ u; fmd,sia‌ ierhka m%Nd;a ^45674&" fmd,sia‌ fldia‌;dm,ajreka jk rKisxy ^12886&" .=Kfiak ^46708& is,ajd ^47958& isisr ^51583& úmq, ^55795& .S;a ^63357& wñ, ^79929& ksIdï ^41803& hk ks,OdÍyq jeäÿr mÍla‍IK isÿ lr;s'

Gossip-Lanka News.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR