Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

oñ;d-fiañKs Widúfha§ iudodk fjhs''''

wka;¾cd,h yd mqj;am;a Tiafia wdkafoda,kd;aulj l;dnyg ,lajQ fiañKs boaou,af.dv yd oñ;d wfír;ak w;r kvq úNd.h w;yeroeóula ksid wjika jQ njg jd¾;d fõ''''

^14& Èk fld<U w¨;alfâ wêlrKfha§ fiañKsf.a kS;S{hska ñ,shk 500 la jkaÈ b,a,d oñ;d fiañKsg wmydi l< njg mejrE kvqj b,a,d wialr .;a w;r ta iu.u oñ;df.a kS;S{hskao tu kvqfjka miqj lS¾;s kduhg ydks l<njg mjrd ;snqKq ñ,shk 1000 kvqjo b,a,d wialr.kq ,enqjd'

fï ;SrKfhka miq úksiqrejrhdg úNd.lsÍug meñKs,a,la ke;s nj;a Tjqkag úiSÍ hk f,i;a oekajd isáhd' oñ;d yd fiañKs w;r fï iS;, hqoaOh wdrïNùfuka miq úúO iïuqL idldÉPd j,§ fofokd lrg lr m%ldY ksl=;a lrñka lshdisáfha fuu kvqj bj;a lrfkd.kakd njhs'

flfia kuq;a jir tlyudrla muK È.a.eiaiqkq fuu kvqj w;yer oukakg ;SrKh lf,a fiñKsf.a md¾Yjfhkqhs'

fï iïnkaOfhka úia;r oek .ekSug wms fiañKsj yd oñ;dj iïnkaO lr.;a;d'

fuys§ fiañKs mjid isáfha úúO udOHhkaf.ka fukau m%ùKhkaf.ka wehg fuu is÷ùu w;yer ouk f,i Wmfoia ,enqKq nj;a" ld¾hnyq,lu ksid bÈßhg fuh we|f.k hdu isÿlrkjdo keoao hkak ms<sn|j weh fo.sähdfjka miqjQ nj;ah'

Audio Hiru gossip
wehf.a iïmQ¾K l;dj my;ska wykak''oñ;d m%ldY lr isáfha weh fiañKs iu.ska úril ùug ;rï fohla isÿ fkdl, njhs' weh isÿlf,a wehg wmydi l, is÷ùug W;a;rhla ,ndÿka njhs'

Audio Hiru gossip
wehf.a iïmQ¾K l;dj my;ska wykak''


Gossip-Lanka News.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR