Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

udOHfõÈkshg ,sx.sl w;jr fldg jev jroaod .kS'''''

uef,aishdfõ isg furg ixpdrhlg meñKs wújdyl udOHfõÈkshlg wkqrdOmqr merKs mQcd k.rfha§ nrm;, ,sx.sl w;jrhla isÿl< njg yd Bg wdOdr wkqn, ÿka njg ielmsg w;awvx.=jg f.k wêlrKhg bÈßm;a l, ;reKhka isõ fofkl=f.ka tla wfhl= fï ui 24 jk Èk olajd rlaIs; nkaOkd.dr .; lrk f,i wkqrdOmqr m%Odk ufyaia;%d;a w;sf¾l Èid úksiqre hqf¾Id o is,ajd fufkúh ksfhda. l<dh'

isoaêhg iïnkaO m%Odk iellre tÈkg y÷kd.ekSfï fmfrÜgqjla i|yd wëlrKhg fhduq lrk f,i ufyaia;%d;ajßh wkqrdOmqr nkaOkd.drfha wêldßjrhdg
ksfhda. l<dh' tf;la rlaIs; nkaOkd.dr .; flrefka f,daÆ.iajej wkqrdOmqr ,smskfha mÈxÑ fla'ta' ,ika; ÿ,dka l=udr hk iellre h'

remsh,a ,laIh u.ska jQ YÍr wem u; uqod yerefka f,daÆ.iajej" wkqrdOmqr ,smskfha mÈxÑ ta' ksIdka; ckl l=remamq" ixch ;=Idr úl%uisxydrÉÑ iy ta'ta'ã' wu,a uOqIxl hk iellrejkah' Tjqkag fï ui 24 jkod kej;;a wêlrKh yuqfõ fmkSisák f,ig ufyaia;%d;ajßh ;jÿrg;a ksfhda. l<dh'

isoaêh iïnkaOfhka wëlrKhg lreKq oelajQ wkqrdOmqr uQ,ia:dk fmd,Sisfha <ud ldka;d ld¾hxYh lshd isáfha m%Odk iellre miq.sh 16 jkod wkqrdOmqr merKs mQcd k.rfha ixpdrhl ksr; fjñka isá wújdyl 25 yejßÈ uef,aishdkq cd;sl udOH‍fõÈKshla jk pqú fmdka hk whg nrm;, ,sx.sl w;jrhla isÿlr m,df.dia isáh§ wkqrdOmqr ixpdrl fmd,Sisfha ks<OdÍka úiska w;awvx.=jg f.k ;snqKq njhs' fuu isoaêhg wdOdr wkqn, ÿka nj lshk fiiq iellrejka ;sfokdo w;awvx.=jg .;a nj fmd,Sish wêlrKhg okajd isáfhah'

Gossip-Lanka News.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR