Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

uy;a wdkafoda,khla we;sl, 
fld;auf,a c,dYfha mdfjñka ;snq 
,sÿ, mÈxÑ isiqjdf.a wNsryia 
urKfha fya;=j fy<sfõ !!!

fld;auf,a c,dYfha mdfjñka ;sìh§ fidhd.;a ;,jlef,a Ydka; meá%la fou< úÿyf,a bf.kqu ,enQ isiqjdf.a urKh ñkS uereula fkdj ish Èú kid .ekSula nj mYapd;a urK mÍla‍IKfha§ wkdjrKh ù we;s nj ,s÷, fmd,sisfha ks,Odßfhla i|yka lf<ah'

16 yeúßÈ fuu isiqjdf.a urKh iel iys; neúka Bg lsisÿ mshjrla ,s÷, fmd,sish úiska fkdf.k we;s nj mjiñka tu m%foaYjdiSka miq.sh Èk Woaf>daIKhl mjd kshe¿Ks'

fuu orejd yg ujqmshka úiska ks;r ks;r bf.kSï lghq;= i|yd n, lsÍï lrkq ,nk nj;a" ta fya;=fjka Tyq ujqmshkaf.ka t,a,jk fuu mSvkh yuqfõ uy;a f,i udkisl wmyiq;djlg m;aj we;s njgo fmd,sishg wkdjrKh ù ;sfí'


fuu mSvkh ord .ekSug fkdyelsj tu orejd ksfjiska msgj f.dia fld;auf,a c,dYhg mek we;s nj;a fmd,sish mjihs'

mYapd;a urK mÍla‍IKfha§ tu orejdf.a ndysr isref¾ fyda isrer wNHka;rfha lsisÿ ;=jd,hla isÿ fkdù we;s njg wkdjrKh ù we;s nj;a" Tyq ñh hEug m%:ufhka ksfjfia§ wdydrhg .kq ,enQ n;a iy mßmamqo wdudYfha ;sî urK mÍla‍IKfha§ wkdjrKh jQ nj;a tu ks,Odßhd lSh'

.ïjeishka fï isoaêhg wod<j fmd,sishg fpdaokd ke.qjo fuu orejd w;=reoka ùug wod< meñKs,a, fmd,sia ks,OdÍkau f.dia tu ksjeishkaf.ka wod< lreKq úuid meñKs,a, igyka lrf.k we;s njo Tyq lSh'

fuu orejd ksfjiska neyer lsÍug ;shd fi,a,ï lsÍu i|ydj;a ujqmshka úiska Tyq msg;a lr fkdue;s nj;a" orejd ksfji ;=<u r|jd .ksñka bf.kSug muKla Tyqf.a uki yev.iajd we;s njgo fmd,sishg wkdjrKh ù we;"


Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR