Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

mskak¥fõ u,a lel=< ñ,sk l< mdm;rhd udfodf<a .s<S kiS (video)

mskak¥fõ 8 yeúßÈ oeßhl ¥IKh lr wehf.a f., ,kqjlska isrlr urdoud f;a j;a;lg f.k;a oeuQ nj lshk 27 yeúßÈ wi,ajeis ielldr ;reKhd ^18& rd;%S udfod<g mek fíÍ m<dhdug W;aidy lsÍfï§ Èfha .s<S ñhf.dia ;sfí'

iellre wmrdOh i|yd fhdod.;a we÷ï fmkaùug hdfïÈ udfod<g mek fíÍ m<dhdug W;aidy ord we;ehs fmd,sish lshhs'

>d;lhd oeßhg ;¾ckh lsßug fhdod.;a msysh yd Tyq weo isá fldg l,siuo fmd,sish u.ska fidhd .eksK'

tu wjia:dfõ§ iellre fírd .ekSug .sh wlaóuk fmd,sisfha ks,OdÍka fofofkl= o j;=r fmùu ksid .d,a, lrdmsáh frday,g we;=<;a lr we;'

27 yeúßÈ .dñKs l=udr iurùr keue;s tu iellre wo miajrefõ fmd,sish úiska w;awvx.=jg .kq ,enqfõ frdls keue;s iqkLhdf.a bj wkQj W! iellref.a ksjfia ldurfha we| <.gu f.dia kej;Su ksidh'

w;awvx.=jg m;aùfuka miq iellre ;uka isÿl< wmrdOh .ek fmd,Sishg mdfmdÉpdrKhla o lr ;sfí'


Bfha oyj,a ish jeäuy,a fidfydhqßh iu. mdi,a f.dia ksjig meñKSfuka miq tlS oeßh mdm;rhdf.a f.dÿr njg m;aj ;snqKs'

ta jeäuy,a fidfydhqßh o wu;r mx;shlg iyNd.sùug ksjiska msg;aj hdfuka wk;=rejh'

uj o¿ fk<kakshl nj;a" mshd fmof¾refjl= nj;a lshk fuu oeßh úiQ mjq, m%foaYfha È<s÷ mjq,la nj fmd,sish lshhs'

wmrdOh jk úg uõmshkao ksjfia fkdisg we;s w;r mdm;rhd oeßhg w;jr lr wk;=rej ,kqjlska f., isrlr urd oud f;a mÿrhla hgg f.k f.dia ;snqfKa fmdf<dj kqyq,kd wmrdOhla jix lrùfï wáfhka úh yelsh'

flfia jqjo uõmshka ksjig meñKSfuka miq ish orejd ijia jk ;=re olakg fkd,enqKq fidúka fmd,Sishg f.dia meñKs,a,la lr ;snqKs'

ta wkQj wlaóuk fmd,Sisfha ks,OdÍka meñK mÍlaIK weröfuka miq f;a mÿrla wi< oud ;snQ mskakÿj" udfod<" lgqfmd,aj;af;a foauqks mQcks yika;s ,xld;s,l keue;s 8 yeúßÈ l=vd oeßhf.a isrer Bfha rd;%Sfhau fidhd.kakd ,§'

fuu iellref.a mshd Ôj;=ka w;r fkdue;s nj;a" uj Tyqf.a ifydaoßhlf.a ksjfia fjfik nj;a" mejfik w;r Tyq isg we;af;a wdÉÑ <. njo lshefõ'

isoaêfha iellref.a ksjig lsishï msßila .sks;nd ;sfnkjd' flfiafj;;a bka isÿj we;s w,dNh ;ju;a .Kkh lr fkdue;s njhs mjikafka'


Gossip-Lanka News.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR