Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

fikaÈ,af.a wk;=r >d;k ie,iqula

W!j m<d;a iNd wfmalaIl fikaÈ,a f;dKavuka uy;d we;=¿ 24 fokl= wk;=rg m;a lrñka fmf¾od iji nKavdrfj, § isÿjQ ßh wk;=r f;dKavuka uy;d >d;kh lsÍfï wruqKska ie,iqï iy.;j isÿl< tlla njg mYq iïm;a yd j;= há;, myiqlï wud;H wdreuq.ï f;dKavuka uy;d Bfha ^18& nKavdrfj, ‍fmd,sishg meñKs,s lr we;'

nKavdrfj, k.rfha ue;sjrK m%pdrK lghq;=j, ksr; fjñka isá fikaÈ,a f;dKavuka uy;d we;=¿ msßi ta uy;dgu wh;a Ôma r:hla Tjqka hglrf.k Odjkh lsÍu fya;=fjka fuu wk;=r isÿjQ nj;a fuh tu m<df;au ;j;a foaYmd,lhl=f.a wkqoekqu u; isÿj we;so hkak ms<sn|j mÍlaIK mj;ajk f,i;a wud;H f;dKavuka uy;d fï wkqj ‍fmd,sisfhka b,a,Sulao lr ;sfí'

fuu wk;=rg fya;= jQ yu¾ Ôma r:h meojQ ßheÿre fmf¾od ^17& rd;%S 9'30g muK nÿ,a, ‍fmd,sishg Ndrù we;' wk;=r isÿjQ wjia:dfõ § fi,ajfodf¾ fi,afõkao%ka kue;s ßheÿre tu ia:dkfhka m,df.dia ;sìKs'


fmd,sishg Ndrùfuka miq fuf,i w;awvx.=jg .ekqfKa wxl 21$3 lKqj" miair mdr" nÿ,a, mÈxÑ 52 yeúßÈ wfhls'Tyq nÿ,a, miair mdf¾ ixpdrl fydag,hla ysñ jHdmdßlfhlao fjhs'

Tyq nÿ,a, m%foaYfha ;j;a foaYmd,lhl=f.a ióm ñ;=rl= iy wdOdrlrejl= nj;a fuu wk;=r isÿjQ wdldrh foi úuiSfï§ fikaÈ,a f;dKavuka uy;d >d;kh lsÍfï wruqKska fuu wk;=r isÿ lrkakg yels njg iel m< lrñka wud;H f;dKavuka uy;d ;u meñKs,a, bÈßm;a fldg ;sfí'fuu wk;=r fya;=fjka tla mqoa.,hl= ñh .sh w;r ymq;‍f,a kd.ßl uka;%Sjrhl= we;=¿ 24 fofkla ;=jd, ,enQy'

t*a wia,ï$ úuqla;s ixch fmf¾rd - nÿ,a,


Gossip-Lanka News.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR