Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

,xldj mqrd ;r.j,ska lma 20la .ymq fudag¾ ihsl,a Y=rhd ,laI úiail nhsla 2la Wiai,d

,laI 5lg tlla úl=Kkak hoa§ udÜgq

Y%S ,xldfõ m%isoaO fudag¾ ihsl,a Odjk YQrhl= remsh,a úis ,la‍Ihla jákd fudag¾ ihsl,a folla fidrd .ekSfï isoaêhla iïnkaOfhka ñßydk úfYaI fufyhqï tallfha ks,Odß lKavdhula úiska w;awvx.=jg .kq ,en ;sfí'

fï fudag¾ ihsl,a Odjk Y=rhd fidrdf.k ;sfnkafka fudag¾ ihsl,a ;r. i|yd fhdod.kakd h;=remeÈ folls' ‍fodïfma m%foaYfha jHdmdr ia:dkhl ;sìh§ fidrd.;a tu h;=remeÈ foflka tla h;=remeÈhla mhd., m%foaYfha mqoa.,hl=g remsh,a ydr,la‍I wiQmkaoyilg úl=Kd ;sìh§ fmd,sish fidhdf.k ;sfí'

fidrd.;a wfkla h;=remeÈfha fldgia .,jd i¼.jd ;sìh§ fidhd.;a nj fmd,sish lshhs' Tyq fï h;=remeÈ fol fidrdf.k ;sfnkafka oekg udi ;=klg muK fmr ‍fodïfma m%foaYfha jHdmdßl ia:dkhlska njo fmd,sia mÍla‍IKj,§ wkdjrKh ù ;sfí' iellre fydrK flfi,afyakdj m%foaYfha mÈxÑlrefjls'

fï fudag¾ ihsl,a Odjk Y=rhd l,ïnq khsÜ f¾ia" lekaä khsÜ f¾ia" lgql=rekao" l=,shdmsáh" mkak, fudag¾ ihsl,a Odjk Y=rhd f,i m<uqjeks" fojeks yd f;jeks ia:dk Èkd.;a whl=

njo fmd,sia mÍla‍IKj,§ fy<s ù ;sfí' Tyq tu ;r. Èkd l=i,dk 20la ,nd.;a whl= njo fmd,sish mejeiSh'

iellre fidrd.kakd ,o b;d,sfha ksIamdÈ; wem%shd fvdafida ähqfrda j¾.fha h;=remeÈh;a" iqiqls ã'wd¾' bfiâ 400iSiS j¾.fha h;=remeÈh;a Odjk ;r.j,§ yer uyu. Odjkhg wjir fkdue;s tajd njo fmd,sish mejeiSh'

Tyq fudag¾ ihsl,a Odjk ;r.j,g fhdodf.k we;af;a 600iSiS iy 1000iSiS j¾.fha h;=remeÈ njo fmd,sish mejeiSh'

fï h;=remeÈ fol fidrdf.k hEug Tyqf.a ñ;%hka y;rfokl=f.a iydh ,ndf.k jEka r:hl mgjdf.k f.dia i.jd ;ndf.k we;af;a miq.sh ud¾;= udifha§h'

Tyqg ta i|yd iydh ÿka iellrejka y;rfokd fiùu i|yd úfYaI fmd,sia lKavdhula fhdojd ;sfí' niakdysr ol=K m%foaYh Ndr ksfhdacH fmd,siam;s wuisß fiakdr;ak uy;df.a Wmfoia u; ñßydk úfYaI fufyhqï tallfha ia:dkdêm;s ksu,a lreKdr;ak uy;d we;=¿ úfYaI fmd,sia lKavdhula jeäÿr
mÍla‍IK mj;aj;s'

-uõìu

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR