Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

fodia‌;r wem msg uqodyß

rEm,djkH ie;alula‌ i|yd ,nd ÿka tkak;a úIùfuka ffjoHjßhl ñh hefï isoaêh iïnkaOj rla‍Is; nkaOkd.dr.; lr isá ksu,a .uf.a ffjoHjrhd remsh,a mkia‌ oyila‌ jákd uqo,a wemhla‌ yd remsh,a ,la‍I my ne.ska jQ YÍr wem folla‌ u; uqodyßk f,i fld<U w;sf¾l ufyia‌;%d;a ta' tÉ' iyí§ka uy;d Bfha ^03 od& ksfhda. lf<ah'wemlrejka f,i bÈßm;a jk mqoa.,hka iellref.a <.u {d;Ska úh hq;= nj;a wem ;nd .sh miq isoaêhg wod<j mÍla‍IK mj;ajk T!IO wêldßhg yd úfYaI{ ffjoHjrekag n,mEï isÿ fkdúh hq;= nj;a wjOdrKh l< ufyia‌;%d;ajrhd ielldr ffjoHjrhdf.a úfoia‌ .uka ;ykï lrñka úfoia‌ .uka n,m;%h wêlrKh Ndrhg m;a lrk f,ig ksfhda. lf<ah'

iellreg iEu uilu wjika bre Èk fmrjre 11 ;a mia‌jre 1 ;a w;r ld,fha fld<U wmrdO fldÜ‌Gdih yuqfõ fmkS isg jd¾;d lrk f,i;a ufyia‌;%d;ajrhd ksfhda. lf<ah'

isoaêhg wod< meñKs,a, ufyia‌;%d;ajrhd yuqfõ le|jkq ,enQ wjia‌:dfõ§ rla‍Is; nkaOkd.dr .; lr isá ffjoHjrhd nkaOkd.dr ks,OdÍka úiska wêlrKh yuqjg bÈßm;a lrkq ,eîh'

iellre mj;ajdf.k .sh rEm,djkHd.drh yd Tyqf.a jD;a;Sh iqÿiqlï iïnkaOfhka isÿ lrk mÍla‍IKj,g wod<j fmd,sish l< b,a,Sï flfrys ie,ls,su;a jQ ufyia‌;%d;ajrhd tu ia‌:dkfha ;sî fidhd .kq ,enQ T!IO iïnkaOfhka jd¾;djla‌ f.dkq lrk f,ig T!IO wêldßhg ksfhda. lrñka ielldr ffjoHjrhdf.a jD;a;Sh iqÿiqlï iïnkaOfhka jd¾;djla‌ f.dkq lrk f,ig ffjoH iNdjg ksfhda. lf<ah'

meñKs,a, ,nk 26 od h<s le|jk f,io ksfhda. l< ufyia‌;%d;ajrhd tÈkg fmkS isák f,ig iellreg wjjdo lrñka isoaêhg wod<j mj;ajk mÍla‍IKfha§ m%.;sh we;=<;a jd¾;djla‌ f.dkq lrk f,ig o fmd,sishg ksfhda. lf<ah'

iuka; bf,afmreu
Gossip-Lanka News.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR