Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

foam, ,shd.;a ÈhKsh ujg myr§ uymdrg weo ouhs

ksjfika msgj hk f,i n,lr ujg myr § ;=jd, isÿl< 38 yeúßÈ ÈhKshl ms<sn| mqj;la‌ ñyska;f,ka jd¾;d úh' ñyska;f,a l=rekaokal=,u fndaêrdc udjf;a mÈxÑj isák fï ÈhKsh ishÆ foam< ;uka yg ndr § msgj hk f,i mjid fï ujg fmf¾od ^01 jeksod& rd;%sfha myr § ;sfí'

myrlEug ,la‌ jQ 58 yeúßÈ ldka;dj rcfha wdh;khl fiajh lr we;s nj;a weh oekg úY%du f.dia‌ isák nj;a fmd,sish wkdjrKh lrf.k ;sfí' ujg myr ÿka ÈhKshf.a orejd myrlEug ,la‌jQ ldka;djf.a ksjfiau mÈxÑj isák nj o fmd,sish mjihs' fmd,sia‌ ks,OdÍka tu ia‌:dkhg hoa§
ujg myr ÿka ÈhKsh wef.a ieñhd hEhs lshd.kakd mqoa.,hd iu. fudag¾ ßhlska m,df.dia‌ ;sfí'

myrlEug ,la‌ jQ uj weh i;= ishÆ foam< ÈhKshg ,shd § ;sfnk nj;a tfy;a weh ñksìßh iu. ksjfia mÈxÑj isák nj;a fmd,sish mjihs' ksrka;rfhka fuu ÈhKsh ieñhd hEhs lshd.kakd mqoa.,hd iu. meñK ujg myr § ksjfika neyerj f.dia‌ ´kE ;ekl Ôj;a jk f,i okajd ;sfí' fmf¾od Èkfha o weh ujf.a ksjig meñK ujg myr foñka l,yldÍ f,i yeisfroa§ th ord .ekSug fkdyels jQ wi,ajeishl= fmd,sia‌ yÈis weu;=ï tallhg ^119& ÿrl:k u.ska okajd ;sfí'

ñyska;f,a fmd,sish meñKs,a,la‌ igyka lr .ekSu i|yd wod< ksjig .sh;a fï uj ish ÈhKshg we;s wdorh iy wkqlïmdj fya;=fjka meñKs,a,la‌ wjYH fkdue;s nj mjid fmd,sia‌ ks,OdÍka msg;a lr hjd ;sfí' ujf.a uqyqKg t,a, jQ m%ydr fya;=fjka wehf.a lg ;=jd, ù f,a .,ñka isá nj o mejfia' myrÿka nj lshk ÈhKsh wkqrdOmqr m%foaYfha kS;Hdkql+, fkdjk wdh;khla‌ mj;ajdf.k hkakshla‌ jk w;r weh rdcldß l< ia‌:dkfha Wiia‌ ks,Odßhl=g myr § tu wdh;kfhka fkrmd oeuQ nj o wkdjrKh fõ'

-Èjhsk
Gossip-Lanka News.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR