Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

oeßhka fofokd iuQy ¥IKhg ,la‌l< msßi w;r isá yuqod fin<dg iudc frda.

iudc frda. úfYaI{ ffjoHjrhl= yuqjg oeßhka bÈßm;a lrkakehs ksfhda.


W;=re l¿;r uqyqÿ ;Srfha iuQy ¥IKhg ,la‌jQ 14 yeúßÈ mdi,a YsIHdjka fofokd ¥IKhg ,la‌ l< nj lshk iellrejka mia‌fokd w;r isá hqo yuqod fin<dg iudc frda. je<£ we;s ksid w;jrhg ,la‌jQ oeßhka fofokd iudc frda. úfYaI{ ffjoHjrhl= yuqjg bÈßm;a lrk f,i
fmd,sish wêlrKhg bÈßm;a l< jd¾;dj i,ld ne¨ l¿;r m%Odk ufyia‌;%d;a wð;a tï' udisxy uy;d tu oeßhka iudc frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoHjrhl= fj; bÈßm;a lrk f,i ksfhda. lf<ah'

y÷kd .ekSfï fmfrÜ‌gqfõ§ oeßhka fofokd iellrejka y÷kd .;ay' ielldr kdúl fin< iqrùr wdrÉÑ,df.a wñ, rx. iqrùr yd hqo yuqod fin< p;=rx. by<f.a" iqmqka uOqrx. hk fofokd fuu oeßhkag ,sx.sl w;jr lr we;ehs W;=re l¿;r fmd,sisfha fmd,sia‌ mÍla‍Il B' mS' tka' pdñkao uy;d wêlrKh yuqfõ lshd isáñka Tjqkag wem ,nd fkdfok f,i;a Tjqka rla‍Is; nkaOkd.dr .; lrk f,i;a wêlrKfhka whEo isáfhah' fmd,sisfha b,a,Su ms<s.;a úksiqrejrhd tu iellrejka fufia rla‍Is; nkaOkd.dr .; lf<ah'

iellrejkag oeßhka fofokd ¥IKh lsÍug wkqn, ÿka njg fpdaokd t,a,ù we;s ;sfokd remsh,a ,la‍Ih ne.ska jQ YÍr wem u; uqodyßk f,io ksfhda. flßKs'

W;=re l¿;r fmd,sia‌ ia‌:dkdêm;s fmd,sia‌ mÍla‍Il m%Ydka; is,ajd" wmrdO wxYfha ia‌:dkdêm;s Wm fmd,sia‌ mÍla‍Il moauisß l=,;=x. hk uy;ajrekaf.a Wmfoia‌ u; kvq fufyhqï wxYfha ia‌:dkdêm;s fmd,sia‌ mÍla‍Il B' mS' tia‌' pdñkao fldia‌;dm,a ^55266& frdaIka ldka;d fmd,sia‌ ierhka ^1123& l<Hdks hk uy;au uy;aóyq fuu kvqfõ meñKs,a, fufyh jQy' w.;shg m;a oeßhkaf.a uõmshka fjkqfjka ´IkS fmf¾rd" pñ, Èidkdhl hk kS;s{jßfhda fmkS isáhy' iellrejka fjkqfjka lksIal ymqwdrÉÑ" ir;a lrúg" ixL w,afïod" liqks uord" ,d,a pkao%;s,l" fgla‌,d ldúkao hk kS;s{jreka we;=¿ kS;s{fhda /ila‌ fmkS isáhy'

fuu isoaêh oel n,d .ekSug úYd, msßila‌ wêlrKhg meñK isá whqre ola‌kg ,eìKs'

úchisß úoHdfialr - l¿;r iuQy

l,ska ,sms

Gossip-LankaNews
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR