Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

wä 18 la‌ ., úo l=Uqre wla‌lr 8 la‌ wia‌joaohs

W;aidyjka;hd ch.kS hk merKs lshñk h<s h<s;a ikd: lrñka mia‌ir uvq.ia‌;,dj m%foaYfha ueÈúfha f.dú uy;l= l< wmQ¾j l%shdjla‌ fya;=fjka È.=l,la‌ mqrkaj ;snQ l=Uqre wla‌lr 08 la‌ wo ireidr fl;a hdhla‌ njg m;aù we;'

Tyq kñka ví,sõ' tï' úfþr;ak kï úh' jhi wjqrÿ 47 la‌ jQ Tyq újdylfhla‌' Tyqg orejka ;sfokls'

Wm;skau lDIsl¾udka;fha kshE<S isák Tyq we;=¿ mjqf,a ieug j.djg c,h ,nd .ekSfï we;s ÿIalr;djh jir .Kkdjla‌u ys;g jo ÿka lreKla‌ úh'

neßu ;ek Tyq úYd, .,la‌ úo ta yryd ;u l=Uqrg c,h ,nd .ekSug ;rï Èßh wdo¾Yj;a f.dú uyf;la‌ úh'

fï ms<sn| Èfkl wm Tyqf.ka lreKq úuiQ úg Tyq lshd isáfha fujka woyia‌ iuQyhls'

wfma mjq, yßu ÿmam;a' ta jf.au wms wirK ñksia‌iq' k.rfha f.dvdla‌ wE; ÿIalr m<d;l Èú f.jk wmg we;s tlu wdodhï ud¾.h jkafka fyakla‌ l=Uqrla‌ jevlr f.k Ôú;h .eg .id .ekSuhs'

ug uf.a mshdf.ka Wreu jQ l=Uqrla‌ ;snqKd' th r;aukf.d,a, kñka ;ud m%isoaOj ;snqfKa' f.dvìu ueÈka f,d.a.,a,d Th .,d .sh;a Thg Wäka we;s uf.a l=Uqrg j;=r .kak úÈhla‌ ;snqfKa keye'

ta ksid ál l,la‌ f,d.a.,a,dTfha tl me;a;la‌ l=Uqla‌ l|kaj,ska wjysr lr hdka;ug l=Uqrg c,h .ekSug W;aidy .;a;d' kuq;a jeis jysk yeu Èklu ud tf,i nekao l|ka neïu j;=rg .yf.k hkjd' mia‌fia ug tal ysirohla‌ jqKd'

mia‌fia ug wd is;sú,a,la‌ wkqj ..g Wäka we;s úYd, .,la‌ úo fyda j;=r ,nd.kak mq¿jka lshd ys;=kd' ta jf.au ud ., úÈkak mgka .;a;d' Wi wä 3 la‌ ú;r ;sfhk f,i úoao tys mia‌ iy .,a uf.a ìß| wrka oeïud'

uy;a wudrefjka ., ueogu úof.k .shd' fï jeâ oelmq .fï wh ,Th jefâ lrkak tmd WU Th .,g hgfj,d ueß,d hhs lSjd tfy;a ud uereK;a lula‌ keye lsh, ., úof.k bÈßhg .shd' Èk 4 ka ., tyd me;a;g u;= jqKd' ta fudfydf;a úYd, i;=gla‌ we;s jqKd' ., wä 18 la‌ ÿrgu úoaod'

t;eka isg .fï wh tla‌l we< lemqjd' je,af.d,a, jifï lDmksi tÉ' weï' fyar;a uy;d Th <. isg .,g we<la‌ yod ÿkakd' oeka Èkm;du j;=r tkjd' wia‌jekak ,ndf.k wo wms i;=áka Ôj;a fjkjd'

kuqKql=, - hQ' î' m,af,af.or
Gossip-Lanka News.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR