Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

.=rejßhlf.a uqyqK ksrej;a ldka;d 
rejlg noaOlr wka;¾cd,hg oeuQ isiqjd

kqf.af.dv m%foaYfha cd;Hka;r mdi,l .=rejßhlf.a uqyqK ksrej;a ldka;djlf.a PdhdrEmhlg noaO lr tu PdhdrEmh wka;¾cd,hg uqodyeß nj lshk tu mdif,a 14 yeúßÈ nd, jhia‌ldr isiqjd wemu; uqodyßk f,i kqf.af.dv jevn,k ufyia‌;%d;a ;sia‌i úfþr;ak uy;d ksfhda. lf<ah'

ielldr isiqjd remsh,a ,la‍Ihla‌ jákd YÍr wem u; uqodyeÍug wêlrKfhka kshu úh'

meñKs,sldr .=rejßh wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=jg lrk ,o meñKs,a,la‌ wkqj ielldr isiqjd w;awvx.=jg f.k wêlrKhg bÈßm;a lr ;sìKs'

meñKs,sldßh ish meñKs,a, bÈßm;a lrñka mjid we;af;a ;udf.a uqyqK iys; ksrej;a PdhdrEmhla‌ facebook .sKqul ;sfnk nj meñKs,sldßhf.a ys;j;a .=rejßhla‌ wehg oekqï §fuka miq ;uka ta ms<sn|j fidhd ne¨ njhs'

tu facebook .sKqfï fmkS isák mqoa.,hd ljqrekao hkak ms<sn|j y÷kd.ekSu i|yd meñKs,sldßh ish facebook .sKqu yryd tlS mqoa.,hd iu. woyia‌ yqjudre lrf.k we;s nj;a" miqj tlS mqoa.,hd meñKs,sldßhf.a ÿrl:k wxlh b,a,d isá ksid weh ish {;shl=f.a ÿrl:k wxlhla‌ ,nd § we;s nj;a wkdjrKh úh'

meñKs,sldßh ,ndÿka ÿrl:k wxlhg ielldr mqoa.,hd weu;=ï ,nd§ we;s nj;a" bka miqj meñKs,sldßh tu ÿrl:k wxlh yryd tlS mqoa.,hd ljqo hkak ms<sn|j fidhd ne,Sfï§ Tyq ;u mdif,a bf.kqu ,nk nd, jhia‌ldr isiqjl= nj wkdjrKh lrf.k ta ms<sn|j wmrdO mÍla‍IKhg okajd we;s nj;a meñKs,af,a i|yka fõ'

wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=j wêlrKh yuqfõ lshd isáfha ielldr isiqjd 'm%kdkaÿ' kue;s jHdc kulska fmkS isáñka fï lghq;a; lr we;s nj;a" ;j;a tu úoHd,fha .=rejßhka lSm fokl=go fujka wmydihka lr we;s nj wkdjrKh jk nj;ah' ielldr isiqjdf.a úfoia‌ .uka ;ykï lsÍugo mßjdi jd¾;djla‌ le|jk f,ig o wêlrKfhka kshu flßKs'

m%§ma m%ikak iurfldaka
Gossip-LankaNews
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR