Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

;x.,af,a ;Skaÿjg weme,a .ks;s

;x.,a, o fkap¾ fydag,fha§ n%s;dkH cd;sl l=rdï fIhsla‌ >d;kh lsÍu yd Tyqf.a reishdkq cd;sl fmïj;sh jQ úla‌fgdaßhd wef,la‌iekafodajd iuQy f,iska ¥IKh lsÍu iïnkaOfhka jerÈlrejka lr kshu l< úis wjqreÿ nrm;< jev iys; isr ovqjug tfrysj tu /|úfhda Bfha ^31 od & fld<U uydêlrKh fj; wNshdpkd f.dkq lrkq ,enQy'

isr.; /|úhka fjkqfjka Tjqkaf.a kS;s{jreka úiska wNshdpkd f.dkq uydêlrK f,aLldêldÍjßh fj; Ndr fokq ,enQy'

kvq úNd.fha§ meñKs,af,a idla‌lsj,ska fpdaokd Tmamq lr fkdue;s ;;a;ajhl ta ms<sn|j ie,ls,a,la‌ fkdola‌jd uydêlrK úksiqrejßh ;uka jerÈlrejka lr we;s nj mjik pQÈ;fhda kvq úNd.fha§ kS;suh yd isoaêuh lreKq ms<sn|j wjOdkh fhduq lr fkdue;s nj;a lshd isá;s'

;uka jerÈlrejka lrñka uydêlrKh u.ska ,nd fokq ,enQ ;Skaÿj ksIam%N lrk f,i;a" ;uka ksfodia‌ fldg ksoyia‌ lrk f,i;a pQÈ;fhda ish wNshdpkdj,ska b,a,d isá;s'

pQÈ; /|úhka fjkqfjka uydêlrKh fj; bÈßm;a jQ wNshdpkd f.dkq iu. iïmQ¾K kvq f.dkqj bÈß i;sfha§ wNshdpkdêlrKh fj; fhduq lsÍug lghq;= fhdok nj tu wêlrK wdrxÑ ud¾. i|yka lrhs'

uydêlrK ;Skaÿj u.ska úis wjqreÿ nrm;< jev iys; isr ovqjï kshu jQ ;x.,a, m%dfoaYSh iNdfõ ysgmq iNdm;s iïm;a pkao%mqIam úodkm;srK" ,ysre le¿ï fyj;a rùkao%" Wvqjkf.a iuka foaYm%sh yd ùrmamq,sf.a m%kS;a p;=rx. hk ú;a;slrefjda fï jk úg je,slv nkaOkd.drfha isr ovqjï ú¢;s'

iuka; bf,afmreu
Gossip-LankaNews
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR