Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

fmd,Sish lshkafk .ykak tmd lsh," wehs .eyqfj@ uhqrg udr m%Yakhla

uxfld,a,lrejka msßilg weußldfõ§ t,j t,jd myrÿka Y%S ,dxlsl igka YQrhd uhqr idrx. Èidkdhl flfrys fï jkúg uq¿ f,dalfhau wjOdkh fhduqj ;sfí' weußldkq Fox26 rEmjdysksh úiska Tyq iu. úfYaI iïuqL ilÉPdjla meje;ajQ w;r tys§ ksfõÈldj uhqrf.ka úuid isáfha Tyqg wkaj¾: kduhla ;sfnkjdo lshdhs'

ug ,xldfõ lshkafka fgdma .ka lsh,d' iïuqL idlÉPdj fufyhjQ ksfõÈldjf.a yd ksfõolhdf.a weia Wv.sh w;r Tjqka Woaoduhg m;ajkq
olskakg ,enqKs'

iïuqL idlÉPdj ksfõolhd úiska wdrïN lrkafka fuu fydre fokakd meñKsfha jerÈ .Eia msrjqï y,lg nj mjiñks'

,iaikg ye| me<| .;a uhqrf.ka ksfõÈldj m%Yak wikakg mgka .;af;ah' fudlo jqfKa @ ta uhqrg t,a,jqKq uq,au m%Yakhhs'

idudkH mßÈ uu fiajh lrñka isáhd' ud iu. jevlrk wks;a flkd i,a,s f.akak nexl=jg .shd' Tyq i,a,s wrf.k tkfldg uxfld,a, lrejka fofokd i,a,s Wÿr .kak yeÿjd' uu oelald' uu t<shg weú;a l< hq;= foa l<d' hkqfjka uhqr W;a;r ÿkafkah'

Tyq jeäÿrg;a mejiqfõ uxfld,a,lrejka fofokdu fmd,Sishg w,a,d §ug ;udg wjYH jqj;a tfll= m,d.sh njhs'

;udg jD;a;Sh tï'tï'ta igka lrefjl= ùug wjYH jQ ksid weußldjg meñKs nj;a .Eia msrjqïyf,a jevlrkafka mqyqKqùï j,g hdug myiq ksid nj;a uhqr fuys§ mejiSh'

idudkHfhka fmd,Sish lshkafka myr fokak tmd" fmd,Sishg oekqï fokak lsh,' wehs .eyqfõ @ ksfõÈldjf.ka ;j;a wudrefõ jefgk m%Yakhls'

Tyq ud;a tlal jevlrk flkd' Tyq l=vd ñksfyla' Tyqg .y, uqo,a wrf.k .shdkï tal f,dl= m%Yakhla' ta uhqrf.a W;a;rhhs'

uhqr wjidk jYfhka mejiqfõ fufg%da *hsÜ la,í ys" È.gu mqyqKqùï lghq;= lsÍu;a jD;a;Sh igka lrefjl= ùu;a ;udf.a wkd.; n,dfmdfrd;a;=j njhs'

weußldkq Fox26 kd,sldj uhqr iu. meje;ajQ tu iïuqL idlÉPdj fukak'
Gossip-LankaNews
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR