Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

úYsIagfhl=f.a iuq.ekSu

ufya, chj¾Ok iuq.;a yeá ^PdhdrEm yd ùäfhda&

ufya,g ckm;sf.ka rka ms;a;la

fgiaÜ ;r. ìfuka iuq.kakd iqmsß ms;slre ufya, chj¾Ok l%Svdjg l< w;s úYsIag fiajh fjkqfjka ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d w;ska remsh,a ,laI úiaila jákd rkska ksujk ,o iure l%slÜ ms;a;la wo m%odkh lsÍug kshñ;hs'

fld<U tia'tia'iS msáfha meje;afjk Y%S ,xld - mdlsia;dk fgiaÜ l%slÜ ;r.h ksudùfuka wk;=rej meje;afjk úfYaI W;aijfha§ fuu ;s<sK m%odkh isÿ flf¾'

ufya, l%Svd l< tia'tia'iS l%Svd iudcfhka yd kd,kaod wdÈ isiq ix.ufhkao úfYaI iure ;s<sK m%odkh lsÍug kshñ;j ;sfí' 37 yeúßÈ ufya, ;u wjika fgiaÜ bksfï§ ,l=Kq 54la ,nd isáh§ Bfha fmrjre 10'29g oeù .sfhah'


úYsIagfhl= f,i fiajh lsÍu ksid flfkl= ,nk lS¾;sh ;rugu ;j;a jeo.;a fohla ;sfí' th kï úYsIagfhl= f,i ;u jD;a;sfhka iuq.ekSuh'

Y%S ,xldfjka tf;la uff;la ìys jQ úYsIag;u l%slÜ l%Svlhka lsysm fokd w;rg tlaù isák ufya, chj¾Ok úiska ish iuq.ekau m%ldYhg m;alrkq ,nkafka ms;slrKh " mkaÿ /lSu" kdhl;ajh iy l%Svl;ajh hk isõ jeoEreï wxYhka i|yd w;s úYsIagfhl= f,i wka;¾cd;sl m%.;s jd¾;djlg ysñlï lshkafkl= jYfhks'

ufya, wmg tmd fkdjqKo tmd lshk ;=re fkdisg iuq.ekSfuka fï fmkajd fok wdo¾Yh Tyq l%Svdfõ w;s úYsIagfhl= muKla fkdj úYsIag .Kfha uy;aufhl= njo fmkajd fokakls'

PdhdrEmfha oelafjkafka Tyq iyNd.s jk wjika fgiaÜ l%slÜ ;r.h wjia:dfõ fld<U tia'tia' iS' l%Svd msáfha § ufya,g Wmydr msÿKq whqreh'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR