Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

fldaá 10l rg ìu fnd/,af,ka w,a,hs

furg iqmsß fydag,a iy rd;%S iudc Yd,dj, lsisÿ n,m;%hla fkdue;sj úials n%ekaä we;=¿ rgìu uyd mßudKfhka wf,ú lsÍfï cdjdrula wkdjrKh lr.;a ixúOdkd;aul wmrdO tallh fnd/,a, fï*S,aâ m%foaYfha ksjilska remsh,a fldaá 10lg wêl jákdlulska hq;a wkjir rgìu f;d.hla Bfha ^26& w;awvx.=jg f.k we;'

tfiau fuu cdjdrug iïnkaO ßiajka kue;s whl= iu. ;j;a mqoa.,hka wg fokl= o ‍fmd,sish úiska fuys§ w;awvx.=jg f.k ;sfí'

fuu cdjdru uyd mßudKfhka ld,hl isg fudjqka úiska lrf.k f.dia we;' ta ms<sn|j óg i;shlg fmr ‍fmd,siam;sjrhdg meñKs,a,la ,eì ;sfí'

miqj ta iïnkaOj mÍlaIK ixúOdkd;aul wmrdO fldÜGdihg ,nd§ we;'

ta wkqj tu fldÜGdifha ks,Odßhl= úials f;d.hla ñ,§ .ekSug nj mjid fuu cdjdrïlrejka iu. .kqfokqjla lr ;sfí' ta wkqj Bfha ^26& Èkh tu .kqfokqj fhdodf.k we;' miqj ‍fmd,sia lKavdhula f.dia tu ia:dkh jg,d ;sfí'

tf,i jg,k úg;a úials n%ekaä fnda;,a 26500lg wêl m%udKhla ;sì we;' tys ;sì fidhd.;a we;eï u;ameka fnda;,a remsh,a ,laIhla muK jákd njo ‍fmd,sish mjihs' fudjqka úiska fuu fnda;,a ,ndf.k we;af;a úfoia rgj, isg meñfKk mqoa.,hka iy jrdfhka mkakd nj fy<sj ;sfí'

flfia fj;;a fuu úialsj,g wu;rj fjk;a isis,a ìu lEka" jhska j¾.o tu ia:dkfha ;sì fidhdf.k we;' tmuKla fkdj úfoaYSh is.rÜ fmÜá lsysmhlao tu ia:dkfha ;sì we;'

fï iïnkaO jeäÿr úu¾Yk ixúOdkd;aul wmrdO tallfhka isÿlrkq ,nhs'

.hdka .d,a,f.a

 ^Pics by nation'lk &Gossip-Lanka News.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR