Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ìßhf.a l=fia 
ore fofokl= nj 
oek .;a ieñhd 
ji î kiS

ìßhf.a udi 8lajQ l=¨‍÷,a ore .efnys orejka fofokl= ms<sis| f.k we;s nj oek.;a Kh nßka fj<S isá ieñhl= ;uka fkdÿgq fuf,dj t<sh olskakg isák ore fofokdg we÷ï lSmhlao iu. ohdnr ìßh wef.a ujf.a ksfjig wer,jd ji î Èú ydkslr .ekSfï fYdapkSh mqj;la l|fmdf<ka jd¾;d fõ'

fufia Èú ydkslr f.k ;sfnkafka l|fmd< fkdakdj;a; m%foaYfha mÈxÑj isá 28 yeúßÈ fmreud,a irlandnq kue;s újdylfhls' Tyq ji î ksfjfia jeà isáh§ ksjeishka úiska frday,a .;lsÍfuka miq ñhf.dia we;'

lf,lg by; isÿjQ yÈis wk;=rlska Y,H l¾uhlg Ndck lr isá Tyqg nr jev lsisjla l< fkdyels ksid jfâ idod l=vd w;alr;a;hl f.k f.dia úlsŒfuka ,o wdodhfuka ìßh iu. Tyqf.a uyf.or folg fnodf.k Ôj;a jqj;a Tyq ;rul Kh nrlska isg we;s nj fy<s ù ;sfí'


Tyqf.a ìßh l=¨‍÷,a ore m%iQ;sh i|yd udi 8l .eìkshlaj isá w;r wehf.a l=fia orejka fofokl= ms<sis|f.k we;s nj ffjoH mÍlaIKj,ska ;yjqre ù ;sì‚'ìßhg ore m%iQ;sfha§ wjYH foaj,a yd orejka fofokdg we÷ï lSmhla" inka" mqhr wd§ foa iu. ìßh wef.a ujf.a ksfjig meñK we;af;a miq.sh 8od ijiajrefjysh'

tÈk rd;%sfha Tyq ksfjfia§ ji î jeà isáh§ ksjeishka oel ;sfí' fï ms<sn| meje;s urK mÍlaIKfha§ idlals ÿka ñh.sh whf.a ìßh jk m,ksidñ lu,kS ^28& mejeiqfõ ;u ieñhd remsh,a 40"000la muK Kh ù isá njhs' mjqf,a lsisÿ wv onr ùula fyda fofokd w;r fkdi;=gla fkd;snQ nj;a weh mejeiqjdh'

kqjrt<sh frdayf,a§ kqjrt<sh yÈis urKmÍlaIl wd¾'wd¾' Wvq.uf.or uy;d úiska urK mÍlaIKh mj;ajk ,§' mYapd;a urK mÍlaIKfha§ fuh ishÈú kid .ekSula nj ;SrKh úh'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR