Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

l=vq b,a,d fmd,sish ieñhdg udxpq l=Ügfuka .eyqjd

;Uq;af;a.u uQ,ia:dk fmd,Sisfha ks<OdÍka fofofkl= udxpq l=Ügulska ;u ieñhdf.a ysig myr § ;=jd, isÿ lr w;awvx.=jg .;a nj lshñka myr leug ,lajQ mqoa.,hdf.a ìßo W;=re ueo m<d; Ndr fcHdIaG ksfhdacH fmd,siam;s rù úfc.=Kj¾Ok uy;d yuqù ,sÅ; meñKs,a,la bÈßm;a lr ;sfí' fmd,sia myr lEug ,laj we;af;a bkaÈk iefkda¾ hk fldkafodia;rjrhdhs' ieñhdg myr ÿka nj lshñka i÷od ^18& meñKs,a,la bÈßm;a lr we;af;a wxl 799" ;Uq;af;a.u ;ïuekakd.u ,smskfhys mÈxÑ tlaore ujl jk Ô'tia pñ,d kkaokS ^34& hk whhs'

;u iajdñmqreIhd fldkafodia;rjrfhla jYfhka mqoa.,sl nia r:hl fiajh lrk nj;a bl=;a 17 jeks Èk iji 05'00 g muK ;Uq;af;a.u fldkajej
m%foaYfha {d;s ksjil hEu ioyd msg;aj .sh nj;a tu wjia:dfõ§ ;Uq;af;a.u fmd,Sisfha fiajh lrk isú,a weÿulska ieriqk ks<OdÍka lshk mqoa.,hska fofokl= ieñhd ika;lfha fyfrdhska u;al=vq we;ehs mjiñka" tajd ,nd fok f,i n< lrñka myr ÿka nj meñksf,af,a ioyka lr ;sfí'

myr foñka fmd,sia ks<OdÍka fofokd i;=j ;snQ udxpq l=Ügulska ;u ieñhdf.a ysig .id ;=jd, isÿ l< njo pñ,d kkaokS uy;añh fcIaG ksfhdacH fmd,sia wêldßjrhdg meñKs,s lr ;sfí'

tÈk rd;%S 09'00 g muK ieñhdg jukh yd la,dka; .;shla we;s ù ;Uq;af;a.u uQ,sl frday,g m%;sldr ioyd we;=,;a l< nj;a" weÿu frda.shl= jk ;u ieñhd úiska ñka fmr jerÈ isÿ l< kuq;a orejd ,eîfuka miq jerÈ isÿ fkdlrk neúka fï ms<snoj fidhd n,d idOdrKhla bgq lr fok f,io ,sÅ; meñKs,af,ka jeäÿrg;a b,a,d ;sfí'

;Uq;af;a.u fmd,Sish u.ska ielmsg w;awvx.=jg .;a wd¾'tï bkaÈl iefkd¾ hk wh ^18& ;Uq;af;a.u uQ,sl frdayf,ys m%;sldr ,nñka isáh§u u;al=vq ñ,s.%Eï 650 la <. ;nd .ekSfï fpdaokd u; wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej fï ui 25 jk Èk f;la rlaIs; nkaOkd.dr .; lrk f,i ksfhda. lr ;sfí'

nqoaêl ufyaIa úfciQßh - wkqrdOmqr
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR