Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

uu leu;s wdvïnr fld,af,l=g

Wohka;s fma%uh .ek l;d lrhs

l,dj;a tlalu Ôú;h f.ù hkjd' ta Ôú;fha fjkila olskak leu;s keoao@

tfyu úfYaIhla keye' idudkH úÈhg f.ú,d hk fï Ôú;h iqkaorhs'

ta jqK;a oeka újdyhg ldf, yß

^yskeyS& udfilg ierhla m;a;f¾lska l;d lr,d Th m%Yafk wykjd'

wehs wïu,d wlal,d ta m%Yafk wykafka keoao@

lsh,u we;sfj,do okakE' oeka ta wh kï tfyu lshkafka keye'

Wohka;s újdyh m%;slafIam lrkafk wehs'''@

újdy Ôúf;ao ;kslv Ôúf;ao iqkaor lsh,d újdyl whf.ka weyqju lshkafka ;kslv Ôúf;a iqkaorhs lsh,d' ;kslv flfkla Th m%Yafkg fokafk;a Th ms<s;=ruhs' b;ska ug kï ysf;kafka jvd iqkaor fï Ôúf;a lsh,d'

wdorh;a kSrihs lsh,o Wohka;s ys;kafka@

wdorh mgka .kakfldg mqÿudldr iqkaor fohla' ueoÈ idudkH fohla fjkjd' wjidkh jk úg kSri fj,d hkjd'

wehs ta''@

ux ys;kafka tal ;uhs f,dal iajNdjh'

Wohka;s Tfydu lsõjg wfma iudcfha msßñfhl=f. /ljrKhla ke;=j .eyekshlg ;kshu bkak neye lsh, ys;k wh bkakjd

fudk fndreo@ .eyekq lshkafka ta ;rï ÿ¾j, msßila kffuhs' ug kï uf. lghq;= ;kshu lr.kak mq¿jka' uu ;kshu ´ku .ukla ìukla hkak nhla keye'

Wohka;s f.a fodr lghq;=j,g jeä leue;a;la keye,aÆ fkao@

Whk msyk lghq;= lrkafk wïud' ug f.j,a fodrj,aj, lghq;= lrkak mq¿jka' ta;a Whk msyk tajdg kï odhljkjd wvqhs'

Wohka;sg Whkak neßo@

^yskeyS& n;a Whkak mq¿jka' f,dl= f,dl= jExck Whkak kï álla wudrehs'

.Dykshla úÈhg ìß|la úÈhg l<hq;= lemlsÍïj,g wlue;s yskao fkao újdyh mud lrkafka@

ìß|la jqKdu ieñhf. orejkaf.a frÈ ms<s fydaokak" lEu ìu yo, fokak" f.a fodr lghq;= lrkak isÿjkjd' tal wiSre w;aoelSula ;uhs' ta;a b;ska nekaoodl bfíu Bg yqrefõú' yenehs b;ska .Dy lghq;=j,g iyh fok ieñfhlau fydhd.;a; kï ta .egÆ u;=jkafk keye lsh,;a ysf;kjd' ^yskeyS&

ta lshkafka Wohka;sf. ieñhd jk flkdg Whk msyk frÈms<s fidaok lghq;= flfrys olaI;djhla ;sìh hq;=hs'

^yskeyS& uu lSfõ tal kffuhs' ta lghq;= lr.kak iqÿiq fufylrejkaj .kak mq¿jka uÜgfï flfkla fydhd.kak tl fyd|hs lsh,d'

ta iqÿiqlï ;sfhk whf.ka fhdackd weú;a keoao@

úúOdldr whf.ka újdy fhdackd weú;a ;sfhkjd' ta yeu tllau m%;slafIam l<d' ta;a m%;slafIam l< iuyr fhdackd m%;sla‍fIam lsÍu .ek wo miq;efjkjd'

Th lshk fhdackdj f.kdfõ l,d la‍fIa;%fha flfklao@

keye' jHdmdßl la‍fIa;%fha flfkla' uf. ys; weÈ,d hk úÈfha ,iaik rEmhl=;a thdg ;snqKd' ta;a uu ta fhdackdj m%;sla‍fIam l<d' oeka ysf;kjd tfyu lf<a wmrdfo lsh,d'

wehs b;ska thdj m%;sla‍fIam lf<a thd È.ska È.gu uf. miafika wdjd' uu talg leu;s keye' uu leu;s álla ú;r wdvïnr fld,af,l=g'
Gossip-Lanka News.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR