Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

fjf,a iqodg whs;s 6 fldaá ;sia‌ ,la‍Ihl 
l=vq lsf,da 9 la‌ oef,a

;j;a 6 fofkla‌ o w;awvx.=jg

Y%S ,xldfõ m%Odku fmf<a u;ao%jH cdjdrïlrejl= f,i m%lg fjf,a iqod kue;a;dg wh;a remsh,a yhfldaá ;sia‌,la‍Ihlg wêl jákdlfuka hq;a fyfrdhska f;d.hla‌ fmd,sia‌ u;ao%jH kdYl wxYh u.ska fmf¾od ^14 jeksod& rd;%s udÈfj, m%foaYfha§ w;awvx.=jg f.k we;'

fuu fyfrdhska f;d.h iu. cdjdrïlrefjda yhfofkla‌ fmd,sia‌ w;awvx.=jg m;ajQy' iellrejka w;r fjf,a iqodf.a ióm;u i.hl= nj lshk Ñka;l vhia‌ kue;a;d o isák nj fmd,sish mjihs'

cdjdrïlrejka fyfrdhska f;d.h jEka r:hl mgjdf.k hñka isáh§ udÈfj, fndaêh wi, /l isá fmd,sia‌ u;ao%jH kdYl wxYfha ks,OdÍka Tjqka w;awvx.=jg f.k ;sfí'

cdjdrïlrejka i;=j fyfrdhska lsf,da.%Eï kjhla‌ ;snQ nj fmd,sish mjihs'

óg i;s lSmhlg Wv§ fmd,sia‌ úfYaI ld¾h n<ldh u.ska fjf,a iqod kue;s cdjdrïlreg wh;a fyfrdhska lsf,da.%Eï 85 la‌ le,Ksh m%foaYfha§
w;awvx.=jg .kakd ,§'

tu jeg,Sfï§ cdjdrïlrejka fofofkla‌ fldgq jQy' fmd,sia‌ u;ao%jH kdYl wxYh tu iellrejkaf.ka m%Yak lsÍfï§ fjf,a iqodf.a fyfrdhska cdjdru ms<sn|j jeo.;a f;dr;=re /ila‌ wkdjrKh ù ;sìKs'

ta Tia‌fia l< jeg,Sul§ fjf,a iqod kue;s uyd mßudK cdjdrïlreg wh;a fuu fyfrdhska f;d.h w;awvx.=jg .ekSug yels jQ nj fmd,sish mjihs'

fuu fyfrdhska lsf,da.%Eï kjh le,Ksfha§ óg fmr w;awvx.=jg .kq ,enQ fyfrdhska lsf,da 85 iu. Y%S ,xldjg f.k tkq ,enQ f;d.hla‌ nj fy<s ù ;sfí'

fjf,a iqod kue;s fyfrdhska cdjdrïlre bkaÈhdfõ isg fuu fyfrdhska cdjdru fufyhjk w;r fudfyduâ isoaêla‌ kue;a;d Tyqf.a m%Odku f.da,hd f,i tu lghq;= l%shd;aul lrk nj o mÍla‍IKj,§ wkdjrKh úh'

udÈfj,§ iy le,Ksfha§ w;awvx.=jg .;a fyfrdhska f;d. vqndhs iy mdlsia‌;dkfha isg Y%S ,xldjg f.kajd we;s nj o fy<s ù ;sfí'

uqyqÿ ud¾. Tia‌fia Y%S ,xldjg f.kajk fyfrdhska fnodyeÍfï lghq;= isÿlrkafka vqndhsys isák fjf,a iqodf.a f.da,hka msßila‌ úiska nj o fmd,sish fy<slrf.k we;'

fuu cdjdrug iïnkaO ;j;a iellrejka lSmfokl= w;awvx.=jg .ekSug kshñ;h'

fï j¾Ih ;=<§ fmd,sish" nkaOkd.drh" Y%S ,xld f¾.=j iy iqrdnÿ fomd¾;fïka;=j u.ska w;awvx.=jg .kq ,enQ fyfrdhska m%udKh lsf,da.%Eï 133 la‌ nj fmd,sia‌ u;ao%jH kdYl wxYh mjihs'

fyauka; rkaÿKq iy ,is; ÿñkao
Gossip-Lanka
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR